Alerty

KONKURS "ENGLISH FOR YOU" - 3 EDYCJA

 

Dyrekcja IX LO w Toruniu oraz nauczyciele języka angielskiego po przerwie spowodowanej pandemią zapraszają uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych z powiatu i miasta Torunia do wzięcia udziału w trzeciej już edycji cieszącego się wielką popularnością Konkursu Języka Angielskiego „English For You”.

Honorowy Patronat nad konkursem objęli:

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Pan Piotr Całbecki

  

Przewodnicząca Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Pani Elżbieta Piniewska

Prezydent Miasta Torunia, Pan Michał Zaleski

oraz Dyrektor IX Liceum Ogólnokształcącego, im. Kazimierza Jagiellończyka w Toruniu, Pan Piotr Drążkowski.

     

Sponsorem nagród, oprócz Patronów Honorowych, jest Oxford University Press.

 
Cele i idea Konkursu:
 Doskonalenie znajomości języka angielskiego. 
 Rozbudzanie wśród uczniów zainteresowania językiem angielskim. 
 Motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego. 
 Zachęcanie do pozytywnej rywalizacji i rozwijania swoich zainteresowań. 
 Zainteresowanie uczniów kulturą, zwyczajami i geografią krajów anglojęzycznych. 
 Kształtowanie postawy tolerancji wobec innych narodów, ich kultury i języka. 
 
Zapraszamy do udziału i załączamy poniżej regulamin konkursu, który dostarczy Państwu niezbędnych informacji.  
 
Dla zwycięzców konkursu przewidujemy atrakcyjne nagrody.
 
Tak wyglądały poprzednie edycje:
EDYCJA I
EDYCJA II
 

 Lista zgłoszonych dotąd szkół:

Szkoła Podstawowa nr 1 w Toruniu
Szkoła Podstawowa nr 8 w Toruniu
Szkoła Podstawowa nr 10 w Toruniu
Szkoła Podstawowa nr 17 w Toruniu
Szkoła Podstawowa nr 24 w Toruniu
Szkoła Podstawowa nr 27 w Toruniu
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Przysieku
Szkoła Podstawowa nr 3 w Chełmży
Szkoła Podstawowa nr 5 w Chełmży
Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Łążynie II
Szkoła Podstawowa w Złejwsi Wielkiej
Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Zelgnie
Szkoła Podstawowa w Młyńcu Pierwszym
Szkoła Podstawowa im. Żwirki i Wigury w Grzywnie
Szkoła Podstawowa im. ks. Leona Poeplau w Kończewicach
Szkoła Podstawowa im. Zawiszy Czarnego w Warszewicach
 
Finał konkursu odbędzie się w środę, 12 kwietnia. Przebieg finału:
8:30-8:45 rejestracja uczestników w holu szkoły
9:00-10:00 cześć pisemna testu w wyznaczonych salach
10:00-10:30 poczęstunek dla uczestników i opiekunów (bufet szkolny)
10:30-11:30 prezentacja oferty edukacyjnej szkoły oraz warsztaty metodyczne
dla opiekunów
12:00-12:30 ogłoszenie wyników i rozdanie nagród (sala gimnastyczna)
ok. 12:30 zakończenie imprezy
Wróć