Kandydaci

Profile

PROFIL LOGISTYKA (*) NOWOŚĆ!

Przedmioty profilowe:

  • podstawy logistyki
  • transport i spedycja
  • organizowanie i funkcjonowanie magazynów i centrów logistyki
  • laboratorium logistyczne (zajęcia w pracowni komputerowej)

Oferta klasy:

  • klasa patronacka Wyższej Szkoły Bankowej
  • zajęcia z wykorzystaniem nowoczesnego oprogramowania do planowania procesów logistycznych 
  • przedmioty profilowe prowadzone przez wykładowców akademickich  
  • warsztaty w firmach i centrach logistycznych

Absolwent otrzymuje:
certyfikaty potwierdzające kwalifikacje 
możliwość kontynuacji nauki na kierunku logistyka m.in. w Wyższej Szkole Bankowej  

Logistyka (*) – proces planowania, realizowania i kontrolowania sprawnego i efektywnego ekonomicznie przepływu surowców, materiałów, wyrobów gotowych oraz odpowiedniej informacji z punktu pochodzenia do punktu konsumpcji w celu zaspokojenia wymagań klienta.

Opis profilu:

Logistyka to nowo otwierany profil w naszym liceum, utworzony pod patronatem Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu. Charakteryzuje się połączeniem kompleksowego nauczania, typowego dla liceum ogólnokształcącego z przedmiotami ukierunkowanymi na zgłębianie, poznawanie i doświadczanie wiedzy powiązanej z zawodem logistyka, prowadzonymi przez specjalistów z Wyższej Szkoły Bankowej. Wybierając ten profil, nie musisz jednak wiązać swoich planów tylko z jednym zawodem. Profil logistyka zapewni Ci dobry początek, jeśli myślisz o pracy w firmach transportowych, centrach logistycznych, miejscach związanych z transportem, takich jak stacje kolejowe, lotniska, porty czy przedsiębiorstwa spedycyjne. Wybierając profil logistyka będziesz realizować matematykę i język angielski w zakresie rozszerzonym, zdobywając kluczowe dla wymienionych wcześniej zawodów sprawności precyzyjnego rachowania i porozumiewania się w języku obcym za granicą. Postaramy się również, abyś bezproblemowo i bez stresu zdał maturę na poziomie rozszerzonym z tych przedmiotów. A co po maturze? Otwiera się przed Tobą szerokie spektrum możliwości dalszego kontynuowania nauki. Działamy pod patronatem Wyższej Szkoły Bankowej, gdzie prowadzone są studia na kierunku logistyka. Jako absolwent naszego liceum stajesz się perfekcyjnym kandydatem do rozpoczęcia studiów właśnie tam. A może myślisz o studiach ekonomicznych na uniwersytecie lub pójściu na politechnikę, ale nie jest Ci potrzebna fizyka rozszerzona, tak częsta na typowych profilach matematyczno-fizycznych? Także dla Ciebie powstał profil logistyka! Dołącz do nas!

Dodatkowe informacje na temat profilu uzyskasz od:

Artura Suleckiego – nauczyciela języka angielskiego: nauczyciel(małpa)abs.umk.pl

Tomasza Sojki – nauczyciela geografii: tomeksojka(małpa)wp.pl