Kandydaci

Profile

PROFIL ZDROWIE I URODA

 

Zajrzyj na fanpage profilu Zdrowie i Uroda

Przedmioty uzupełniające: 
- edukacja kosmetyczna 
- edukacja prozdrowotna, w tym fitness

Przedmioty rozszerzone: 
- biologia 
- chemia

Oferta klasy:
- wyjazdowe warsztaty profilowe
- wolontariat sportowy 
- zajęcia praktyczne w instytucjach partnerskich
- udział w szkolnych i miejskich akcjach sportowo-rekreacyjnych
- możliwość zdobycia kwalifikacji zawodowych (
np. instruktor rekreacji ruchowej, wizażysta, przedłużanie rzęs, przedłużanie paznokci)

Absolwent otrzymuje:
- zaświadczenia, certyfikaty lub książeczki instruktorskie potwierdzające ukończone kursy, np. instruktora rekreacji ruchowej o specjalności Nordic Walking oraz specjalności Fitness - nowoczesne formy gimnastyki
- zaświadczenia potwierdzające udział w innych formach aktywności, np w wolontariacie