Kandydaci

Profile

PROFIL ZDROWIE I URODA

 

 

 

Zajęcia profilowe: 
- edukacja kosmetyczna, 
- edukacja prozdrowotna.

Przedmioty rozszerzone:
- biologia, 
- język angielski lub niemiecki* 
*po utworzeniu się grupy

Trzecie rozszerzonie - Twój wybór:
 geografia, chemia, wos*
*po utworzeniu się grupy

Zajrzyj na stronę profilu Zdrowie i urodaby dowiedzieć się więcej.
 

Profil jest propozycją dla osób zainteresowanych zdrowiem i urodą jako wartością w życiu współczesnego człowieka. Jest odzwierciedleniem potrzeb wielu młodych ludzi, którzy po zakończeniu nauki w liceum ogólnokształcącym wybierają studia związane ze zdrowiem i jego pielęgnacją.

Celem profilu jest dostarczenie uczniowi wiedzy dotyczącej edukacji kosmetycznej (przygotowywanie preparatów pielęgnacyjnych opartych na składnikach naturalnych, masaż pielęgnacyjny twarzy i dłoni) i edukacji prozdrowotnej (techniki i metody relaksacji, podstawy modelingu, zagadnienia z zakresu profilaktyki chorób cywilizacyjnych, zdrowego odżywiania).

Szkoła, realizując program klasy, współpracuje z Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu, Toruńską Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości, Policealnymi Szkołami Kosmetycznymi, a także z Toruńskim Związkiem Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej.

Uczniowie mają możliwość uzyskania uprawnień zawodowych do wykonywania makijażu, ukończenia kursów: masażu i przedłużania paznokci. 
W ramach zajęć profilowych uczestniczą również w kursie dającym kwalifikacje w zawodzie instruktora rekreacji ruchowej o specjalności Nordic Walking.

Nasi absolwenci będą przygotowani do kontynuowania nauki na uczelniach wyższych o kierunkach medycznych (nauka o zdrowiu, dietetyka, kosmetologia) oraz biologicznych i przyrodniczych.

Zobacz ulotkę profilu zdrowie i uroda