Kandydaci

Profile

PROFIL ZDROWIE I URODA

 

Przedmioty uzupełniające: 
- edukacja kosmetyczna 
- edukacja prozdrowotna, w tym fitness

Oferta klasy:
- wyjazdowe warsztaty profilowe
- wolontariat sportowy
- kurs pierwszej pomocy
- zajęcia praktyczne w instytucjach partnerskich
- udział w szkolnych i miejskich akcjach sportowo-rekreacyjnych
- możliwość zdobycia kwalifikacji zawodowych (np. szkolenia wizażu, przedłużania rzęs, przedłużania paznokci)

Absolwent otrzymuje:
- zaświadczenia, certyfikaty lub książeczki instruktorskie potwierdzające ukończone kursy, np. instruktora rekreacji ruchowej o specjalności Nordic Walking oraz specjalności Fitness - nowoczesne formy gimnastyki
- zaświadczenia potwierdzające udział w innych formach aktywności, np w wolontariacie
- certyfikat potwierdzający ukończenie kursu pierwszej pomocy