Kandydaci

Przedmioty rozszerzone, dodatkowe i uzupełniające

Przedmioty rozszerzone

Klasa Przedmioty obowiązkowe Przedmioty do wyboru
(jeden z podanych)
1 a
zdrowie i uroda

biologia
angielski lub niemiecki

biologia
chemia
geografia
język polski
wiedza o społeczeństwie
1 b
pedagogiczna
historia
angielski lub niemiecki
1 c
ogólna
angielski lub hiszpański


Przedmioty uzupełniające i dodatkowe:

1 a edukacja kosmetyczna
edukacja prozdrowotna, fitness
1 b warsztaty psychologiczno-pedagogiczne
edukacja dla przyszłości
pierwsza pomoc
1 c warsztaty rozwoju osobistego (doradztwo zawodowe,
coaching, nowoczesne technologie, wiedza
o Hiszpanii, teoretyczny kurs prawa jazdy)
pierwsza pomoc
ekonomia w praktyce realizowane od klasy 2
ślady epok w kulturze
matematyka w praktyce