Uczniowie

Konkursy

Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Szkole zaprasza do wzięcia udziału w konkursach: plastycznym i literackim.

Konkurs plastyczny: w formie plastycznej bukiet kwiatów dla Babci i Dziadka w formacie A-3 - dowolna technika, możliwa do prezentacji w antyramie;

termin nadsyłania prac: 15.12.2017 na adres: Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Szkole
00-061 Warszawa
ul. Marszałkowska 140

każda praca musi być podpisana na odwrocie: tytuł pracy, imię i nazwisko autora, wiek, nazwa, adres i telefon szkoły, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego.

 

Konkurs literacki: wiersz o Babci i Dziadku

termin nadsyłania prac w formie elektronicznej na adres: ksps@wp.pl - 15.12.2017 (jeden mail ze szkoły)

każdy wiersz (maksymalnie 5 ze szkoły) musi być opisany: tytuł, imię i nazwisko autora, jego wiek, nazwa, adres, telefon szkoły, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego