Uczniowie

Matura

Podstawą wyznaczenia czasu trwania egzminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów stanowi Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2021/2022

 


Żródło zdjęcia: Zdjęcie autorstwa Cats Coming z Pexels

Wróć