Uczniowie

Matura

Deklaracja dla:

(1) ucznia szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej, który ukończy szkołę w roku szkolnym 2016/2017 i w tym roku przystąpi do egzaminu maturalnego,

(2) absolwenta szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej, który ukończył szkołę w roku szkolnym 2015/2016,

(3) absolwenta liceum ogólnokształcącego, który ukończył szkołę w roku szkolnym 2014/2015

załącznik 1 a

Deklaracja dla:

(1)absolwenta LO z roku szkolnego 2014/2015 albo 2015/2016oraz absolwenta technikum z 2015/2016, którego macierzysta szkoła została zlikwidowana lub przekształcona;

(2) osoby, która posiada świadectwo lub inny dokument – potwierdzający wykształcenie średnie – wydany za granicą, ale nieuprawniający do podjęcia studiów w Rzeczypospolitej Polskiej;

(3) absolwenta ponadpodstawowej szkoły średniej, który nie posiada świadectwa dojrzałości uzyskanego po zdaniu egzaminu dojrzałości,

(4) osoby, która po 1 września 2016 r. uzyska świadectwo ukończenia LO na podstawie egzaminów eksternistycznych

załącznik 1 b

Deklaracja dla absolwenta, który posiada świadectwo dojrzałości uzyskane po zdaniu egzaminu dojrzałości przeprowadzanego dla absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich (sprzed 2005 r.)

załącznik 1 c

Deklaracja dla:

(1) absolwenta liceum, który ukończył szkołę w latach 2004/2005–2013/2014 oraz

(2) absolwenta technikum, który ukończył szkołę w latach 2005/2006–2014/2015 i (1, 2) przystępuje do egzaminu maturalnego

załącznik 1 d

Deklaracja dla:

(1) absolwenta liceum, który ukończył szkołę w latach 2004/2005–2013/2014 oraz

(2) absolwenta technikum, który ukończył szkołę w latach 2005/2006–2014/2015i (1, 2) którego szkoła została zlikwidowana lub przekształcona i przystępuje do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo deklaruje podwyższanie wyników lub przystąpienie do egzaminu z nowych przedmiotów oraz

(3) osoby, któraprzed 1 września 2016 r. ukończyła liceum ogólnokształcące na podstawie egzaminów eksternistycznych

załącznik 1 e

Wróć