Uczniowie

Matura

Wszyskie informacje dotyczące dostosowań warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2022 roku znajdują się w Komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2021/2022 

 


Obraz Albrecht Fietz z Pixabay

Wróć