Uczniowie

Matura

Wszyskie informacje dotyczące dostosowań warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2023 roku znajdują się w Komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2022/2023.

 


Obraz Albrecht Fietz z Pixabay

Wróć