Uczniowie

Matura

Data Godz. 9:00 Godz. 14:00
6.05.2019 język polski - pp język polski - pr
7.05.2019 matematyka - pp język łaciński i kultura antyczna - pp pr
8.05.2019 język angielski - pp język angielski - pr
9.05.2019 matematyka - pr filozofia - pppr
10.05.2019 biologia - pp i pr wos - pp pr
13.05.2019 chemia - pp pr informatyka - pp i pr
14.05.2019 język niemiecki - pp język niemiecki pr
15.05.2019 geografia - pppr historia sztuki - pp pr
16.05.2019 język rosyjski - pp język rosyjski - pr
17.05.2019 język francuski - pp język francuski - pr
20.05.2019 fizyka i astronomia - pppr historia - pp pr
21.05.2019 język hiszpański - pp język hiszpański - pr
22.05.2019 język włoski - pp język włoski - pr


Wydawanie świadectw - 4 lipca 2019 r.

Wróć