Uczniowie

Matura

 

Środa, 4 maja 2022

JĘZYK POLSKI poziom podstawowy 9.00 – 11.50 (170 min.)

Do przeprowadzenia części pisemnej z języka polskiego na poziomie podstawowym będą wykorzystane dwa odrębne arkusze. Każdy arkusz będzie miał odrębną kartę odpowiedzi. Czas przewidziany na rozwiązanie zadań z obu arkuszy to 170 minut.

SG (sala gimnastyczna) - 65 osób
ZN: przewodniczący M. Buler, W. Bauza, J. Ossowska, M. Tyburska, A. Wesołowska-Anderson, Marcin Kasprowicz (ZSGH),

Sala 117 (łącznik) – 40 osób
ZN: przewodniczący: A. Sulecki, M. Kaczorowska, M. Myślińska-Laszczak, J. Rycharska, Barbara Grabowska (ZSGH)

Sala 4 – 1 osoba (uczeń pisze na komputerze)
ZN: przewodnicząca: M. Reszke, Małgorzata Bielińska-Bujnowska (ZSGH)

Sala 205 – 2 osoby (dostosowania)
ZN: przewodnicząca: A. Leśniewicz, Longina Borkowicz (ZSGH)

Sala 206 – 9 osób (dostosowania – wydłużony czas)
ZN: przewodnicząca: M. Lubas, Anna Grabowska (ZSGH)

Sala 207 – 1 osoba (dostosowania)
ZN: przewodnicząca: K. Dalasińska, Renata Ryglewicz (ZSGH)

 

Czwartek, 5 maja 2022

MATEMATYKA poziom podstawowy 9.00 – 11.50 (170 min.)

SG (sala gimnastyczna) - 75 osób

ZN: przewodniczący: A. Szymczak, R. Biegańska, M. Buler, I. Cołbecka, J. Mróz-Bednarkiewicz, K. Włosińska, Joanna Zagórska (ZSGH),

Sala 117 (łącznik) – 39 osób
ZN: przewodnicząca: E. Krusińska, A. Dobrzyńska, J. Rycharska, Małgorzata Wronkowska (ZSGH)

Sala 4 – 1 osoba (uczeń pisze na komputerze)
ZN: przewodnicząca: M. Reszke, Anna Tekiela (ZSGH)

Sala 205 – 2 osoby (dostosowania)
ZN: przewodnicząca: A. Leśniewicz, Małgorzata Ścieżyńska (ZSGH)

Sala 206 – 9 osób (dostosowania – wydłużony czas)
ZN: przewodnicząca: M. Lubas, Anita Streich (ZSGH)

Sala 207 – 1 osoba (dostosowania)
ZN: przewodnicząca: K. Dalasińska, Agnieszka Skórowska (ZSGH)


Piątek, 6 maja 2022

JĘZYK ANGIELSKI poziom podstawowy 9.00 – 11.00 (120 min.)

Sala 4 – 1 osoba (uczeń pisze na komputerze)

ZN: przewodnicząca: M. Reszke, Katarzyna Więcek (ZSGH)

Sala 205 – 2 osoby (dostosowania)
ZN: przewodnicząca: A. Leśniewicz, Bożena Świątkowska(ZSGH)

Sala 206 – 9 osób (dostosowania – wydłużony czas)
ZN: przewodnicząca: M. Lubas, Małgorzata Ścieżyńska (ZSGH)

Sala 207 – 1 osoba (dostosowania)
ZN: przewodnicząca: K. Dalasińska, Iwona Pawlak (ZSGH)

sala 103 – 16 osób
ZN: przewodnicząca: I. Cołbecka, Monika Matella-Pyrek (ZSGH) ,

Sala 114 – 16 osób
ZN: przewodnicząca: A. Dobrzyńska, Jolanta Marczewska (ZSGH)

sala 116 – 17 osób
ZN: przewodnicząca: H. Jewiak, Lidia Kwiatkowska-Śmigielska (ZSGH),

sala 118 – 14 osób
ZN: przewodnicząca: E. Krusińska, Dorota Kozłowska (ZSGH),

Sala 203 – 14 osób
ZN: przewodnicząca: E. Majewska, Magdalena Jaworska (ZSGH),

Sala 212 – 15 osób
ZN: przewodniczący: S. Nawotka, Dorota Jasińska (ZSGH),

Sala 213 -16 osób
ZN: przewodniczący: A. Szymczak, Barbara Grabowska (ZSGH),

 

JĘZYK HISZPAŃSKI poziom podstawowy 14.00 – 17.00 (120 min.)

Sala 207 – 1 osoba
ZN: przewodniczący: M. Madyda, Magdalena Borowska (ZSGH),

 

Poniedziałek 9 maja 2022

JĘZYK ANGIELSKI poziom rozszerzony 9.00 - 11.30 (150 min.)

sala 4 – 1 osoba (uczeń pisze na komputerze)
ZN: przewodnicząca: M. Reszke, Danuta Bańkowska (ZSGH)

sala 205 – 2 osoby (dostosowania)
ZN: przewodnicząca: A. Leśniewicz, Małgorzata Bielińska-Bujnowska (ZSGH)

Sala 206 – 9 osób (dostosowania – wydłużony czas)
ZN: przewodnicząca: M. Lubas, Jacek Czarnomski (ZSGH),

Sala 207 – 1 osoba (dostosowania)
ZN: przewodnicząca: K. Dalasińska, Kamila Dębowska (ZSGH),

Sala 103 – 16 osób
ZN: przewodnicząca: K. Włosińska, Barbara Grabowska (ZSGH),

Sala 114 – 16 osób
ZN: przewodnicząca: A. Szymczak, Marcin Kasprowicz (ZSGH),

Sala 116 – 17 osób
ZN: przewodnicząca: E. Majewska, Agnieszka Parzęcka (ZSGH),

Sala 203 – 17 osób
ZN: przewodnicząca: A. Dobrzyńska, Małgorzata Rybińska (ZSGH),


FILOZOFIA poziom rozszerzony 14.00 - 17.00 (180 min.)

Sala 207 – 3 osoby
ZN: przewodnicząca: R. Biegańska, Alina Grudzińska (ZSGH),

 

Wtorek, 10 maja 2022
JĘZYK POLSKI poziom rozszerzony 9.00 – 12.00 (180 min.)

Sala 207 – 1 osoba (dostosowania)
ZN: przewodnicząca: K. Dalasińska, Anna Grabowska (ZSGH)

Sala 206 – 4 osoby (dostosowania – wydłużony czas)
ZN: przewodniczący: W. Bauza, Anna Kułaczkowska (ZSGH)

Sala 117 – 35 osób
ZN: przewodnicząca: E. Krusińska, E. Majewska, Jolanta Marczewska (ZSGH)

 

Środa, 11 maja 2022

MATEMATYKA poziom rozszerzony 9.00 – 12.00 (180 min.)

Sala 207 – 1 osoba (dostosowania)
ZN: przewodnicząca: J. Rycharska, Małgorzata Ścieżyńska (ZSGH)


JĘZYK HISZPAŃSKI poziom rozszerzony 14.00 – 16.30 (150 min.)

Sala 205 – 1 osoba (dostosowania)
ZN: przewodnicząca: A. Leśniewicz, Tamara Lis (ZSGH)

Sala 207 – 2 osoby
ZN: przewodnicząca: M. Lubas, Aleksander Marcinkowski (ZSGH)

 

Czwartek, 12 maja 2022

BIOLOGIA poziom rozszerzony 9.00 – 12.00 (180 min.)

Sala 117 – 27 osób
ZN: przewodnicząca: M. Kaczorowska, Dorota Bulińska (ZSGH)

Sala 206 – 4 osoby
ZN: przewodnicząca: M. Mitrović, Jacek Czarnomski (ZSGH)

 

Piątek, 13 maja 2022
WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE poziom rozszerzony 9.00 – 12.00 (180 min.)

Sala 207 – 2 osoby
ZN: przewodnicząca: J. Rycharska, Anna Grabowska (ZSGH)

 

Poniedziałek, 16 maja 2022

CHEMIA poziom rozszerzony 9.00 – 12.00 (180 min.)

Sala 207 – 1 osoba
ZN: przewodnicząca: H. Jewiak, Dorota Kozłowska (ZSGH)

 

Wtorek, 17 maja 2022

HISTORIA poziom rozszerzony 9.00 – 12.00 (180 min.)

Sala 205 – 9 osób
ZN: przewodnicząca: J. Rycharska, Anna Kułaczkowska (ZSGH)

 

Środa, 18 maja 2022
GEOGRAFIA poziom rozszerzony 9.00 – 12.00 (180 min.)

Sala 205 – 2 osoby (dostosowania)
ZN: przewodnicząca: A. Leśniewicz, Kamilla Dębowska (ZSGH)

Sala 206 – 2 osoby (dostosowania)
ZN: przewodniczący: M. Tyburska, Jolanta Marczewska (ZSGH)

Sala 117 – 29 osób
ZN: przewodnicząca: A. Szymczak, M. Myślińska-Laszczak, Monika Matella-Pyrek
(ZSGH)

 

Czwartek, 19 maja 2022
FIZYKA poziom rozszerzony 9.00 – 12.00 (180 min.)

Sala 207 – 1 osoba
ZN: przewodnicząca: E. Krusińska, Maria Świątecka (ZSGH)

 

HISTORIA SZTUKI poziom rozszerzony 14.00 – 17.00 (180 min.)

Sala 207 – 2 osoby
ZN: przewodnicząca: R. Biegańska, Paweł Wróblewski (ZSGH)

 


Zdjęcie autorstwa Eva Elijas z Pexels

Wróć