Uczniowie

Matura

Data Godz. 9:00 Godz. 14:00
4.05.2017 język polski - pp język polski - pr
5.05.2017 matematyka - pp  
8.05.2017 język angielski - pp język angielski - pr
9.05.2017 matematyka - pr  
10.05.2017 wos - pp i pr  
11.05.2017 język niemiecki - pp język niemiecki - pr
12.05.2017 biologia - pp i pr filozofia - pr
15.05.2017 historia - pp i pr historia sztuki - pr
16.05.2017 chemia - pr geografia - pp i pr
22.05.2017 język hiszpański - pp język hiszpański - pr

 

Termin wydania świadectw, aneksów i informacji o wynikach: 30 czerwca 2017 r.

Wróć