Uczniowie

Matura

 

Na podstawie Komunikatu dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2022 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2023 roku, przypomniamy o możliwych materiałach i przyborach pomocniczych.

Proszę zwrócić uwagę na odpowiednią FORMUŁĘ matury. Materiały i przybory na egzaminy maturalne różnią się.

 

FORMUŁA 2015 - materiały i przybory.

FORMUŁA 2023 - materiały i przybory.

 


Źródło zdjęcia: Zdjęcie autorstwa cottonbro z Pexels

Wróć