Uczniowie

Matura

Zgodnie z Komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2022 roku, egzaminy maturalne w 2022 roku odbędą się w nastepujących terminach:


Źtodło zdjęcia: Zdjęcie autorstwa Polina Kovaleva z Pexels

Wróć