Uczniowie

Matura

Zgodnie z Komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2022 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2023 roku, egzaminy maturalne w 2023 roku odbędą się w DWÓCH FORMUŁACH: FORMUŁA 2015 i FORMUŁA2023 w nastepujących terminach:

 

 


 

Źtodło zdjęcia: Zdjęcie autorstwa Polina Kovaleva z Pexels

Wróć