Zastępstwa

Liga p. koszykowej chłopców - turniej 7 lutego