Zastępstwa

Liga p. koszykowej chłopców - turniej 20 lutego