Aktualności

DZIEŃ NAUK MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH 2021

Konkurs odbył się 6 grudnia 2021 r. Wzięli w nim udział wszyscy uczniowie klas pierwszych, drugich i trzecich po szkole podstawowej.

W RAMACH DNIA NAUK MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH PRZYGOTOWALIŚMY 11 KONKURENCJI, NAGRODY PRZYZNALIŚMY ZA I MIEJSCA W POSZCZEGÓLNYCH KONKURSACH INDYWIDUALNYCH (PIĄTKI WAGI 2), NATOMIAST POZOSTAŁE MIEJSCA BYŁY PUNKTOWANE I LICZYŁY SIĘ W KLASYFIKACJI GENERALNEJ KLAS.

W TYM ROKU, ZE WZGLĘDU NA PANDEMIĘ, NIE MA NAGRÓD RZECZOWYCH, ZWYCIĘZCY OTRZYMUJĄ OCENY.

W TEŚCIE WIEDZY EKONOMICZNEJ, PRZYGOTOWANYM PRZEZ P.RESZKE, PIERWSZE MIEJSCE ZDOBYŁA DRUŻYNA Z KLASY 3CBARTOSZ KOLANKOWSKI I MACIEJ JANKOWSKI

W KONKURSIE ,,MISTRZ MAPY”, PRZYGOTOWANYM PRZEZ P.MAJEWSKĄ :

  1. MIEJSCE OTRZYMUJĄ

ADAM BUBIEŃ I JAN STEPICZEW Z KLASY 2B

W KONKURSIE ,,TEST NA INTELIGENCJĘ” , PRZYGOTOWANYM PRZEZ P.LIPIŃSKIEGO, 1. MIEJSCE OTRZYMUJE - KLASA 3A

W KONKURSIE ,,TEST UMIEJĘTNOŚCI CHEMICZNYCH W ZAKRESIE POSZUKIWANIA, WERYFIKOWANIA I STOSOWANIA INFORMACJI”, ZORGANIZOWANYM PRZEZ P.MYŚLIŃSKĄ-LASZCZAK,1. MIEJSCE ZDOBYŁA REPREZENTACJA KLASY 2B:

NATALIA SUŁECKA I WIKTORIA ZAREMBSKA

W KONKURSIE ,,POLSKIE PRZYSŁOWIA I MATEMATYKA”, ZORGANIZOWANYM PRZEZ P.BAUZĘ ZWYCIĘŻYŁY REPREZENTANTKI KLAS TRZECICH :

WIKTORIA STRZAŁKOWSKA I DOMINIKA DEPCZYŃSKA (3A)

OLIWIA KOWALSKA I AGATA GIERŁOWSKA (3B)

OLIWIA WOJNA I PATRYCJA DYNAS (3C)

WIKTORIA KOWALSKA I WIKTORIA SKOWROŃSKA (3D)

W KONKURSIE NA ROZPOZNAWANIE DRZEW PO ICH LIŚCIACH, ZORGANIZOWANYM PRZEZ P.TYBURSKĄ:

  1. MIEJSCE DLA OLIWII JAŚNIEWSKIEJ I PATRYCJI STASIAK Z KLASY 1B

W KONKURSIE WIEDZY O NOWOCZESNYCH TECHNOLOGIACH, PRZYGOTOWANYM PRZEZ P.RESZKE :

1.MIEJSCE OTRZYMUJĄ JAN STEPICZEW I JAN JAKUBCZAK Z KLASY 2B

W KONKURSIE NA WYKONANIE BRYŁY, PRZYGOTOWANYM PRZEZ P.LIPIŃSKIEGO :

1. MIEJSCE ZDOBYŁ: WIKTOR OSTROWSKI Z KLASY 1C

W KONKURSIE NA PREZENTACJĘ POD TYTUŁEM ,,FRAKTALE”, PRZYGOTOWANYM PRZEZ P.LIPIŃSKIEGO, NAGRODY ZA I MIEJSCE EX EQUO OTRZYMUJĄ:

WIKTORIA KULIŚ Z KLASY 1B, JAKUB KAMIŃSKI Z KLASY 1C ORAZ KAROLINA FALUTA I BOGUMIŁA GRABOWSKA Z KLASY 2B

W KONKURSIE SUDOKU, PRZEPROWADZONYM PRZEZ P.BAUZĘ:

1.MIEJSCE PRZYPADŁO JULII KOSSAKOWSKIEJ Z KLASY 2C

W KONKURSIE NA ROZWIĄZANIE ZAGADEK W KOPERTACH, PRZYGOTOWANYM PRZEZ P.LIPIŃSKIEGO

1.MIEJSCE ZDOBYWA - KLASA 2C

 

FINAŁ

PO PODLICZENIU PUNKTÓW ZA WSZYSTKIE KONKURENCJE:

 

  1. MIEJSCE ORAZ NAGRODY: DZIEŃ BEZ PYTANIA, 5 ZA AKTYWNOŚĆ WAGI 2 Z MATEMATYKI OTRZYMUJE KLASA PANI EMILII MAJEWSKIEJ -KLASA 2C

 

GRATULUJEMY !

ORGANIZATORZY smiley

Wróć