Rodzice

Harmonogram pracy Dyrekcji

Harmonogram pracy Dyrekcji IX Liceum Ogólnokształcącego

im. Kazimierza Jagiellończyka w Toruniu

rok szkolny 2023/2024

 

Dni tygodnia

Dyrektor
Piotr Drążkowski

Wicedyrektor
Gabriela Gustowska

Poniedziałek

10.00 – 17.00

8.00 – 13.00

Wtorek

8.00 – 13.00

10.00 – 15.30

Środa

8.00 – 14.00

10.00 – 15.30

Czwartek

10.00 – 15.30

8.00 – 13.00

Piątek

8.00 – 13.00

10.00 – 15.30

 

 

Godziny dyżurów Dyrektora IX LO

poniedziałek 12.00 - 14.00

 

Godziny dyżurów Wicedyrektora IX LO

Środa  11.00 - 13.00