Kandydaci

Oferta

LINK DO STRONY NABORU

Profile na rok szkolny 2022/2023
dla kandydatów po szkołach podstawowych 

LICEUM 4 LETNIE

Nazwa profilu

Profil

Profil

Profil

Prozdrowotny

Humanistyczno-pedagogiczny

Ogólny z językiem hiszpańskim X2*

Rozszerzone przedmioty

 • biologia
 • język angielski
 • historia
 • język polski
 • geografia lub wiedza o społeczeństwie
 • język angielski

Języki obce

 • angielski i niemiecki lub hiszpański
 • angielski i niemiecki lub hiszpański
 • angielski i hiszpański** 

Przedmioty profilowe

 • edukacja prozdrowotna z podstawami dietetyki, fizjologia wysiłku fizycznego, ratownictwo medyczne
 • warsztaty psychologiczno-pedagogiczne
 • warsztaty rozwoju osobistego

Przedmioty przygotowujące do matury

 • matematyka w praktyce
 • motywy literackie
 • matematyka w praktyce
 • angielski w praktyce
 • matematyka w praktyce
 • motywy literackie

fakultety w klasie IV z najczęściej wybieranych przedmiotów na maturę w zakresie rozszerzonym

* w roku szkolnym 2022/2023 zostaną utworzone dwie klasy o profilu "Ogólny z hiszpańskim".

** istnieje możliwość utworzenia dodatkowej grupy z j. niemieckim zamiast grupy z j. hiszpańskim.