Kandydaci

Oferta

LINK DO STRONY NABORU

 

Profile dla kandydatów do IX LO w Toruniu w roku szkolnym 2024/2025

Nazwa profilu

Profil

Profil

Profil

Prozdrowotny

Humanistyczno-pedagogiczny

Ogólny z językiem hiszpańskim 

Rozszerzone przedmioty

 • biologia
 • język angielski
 • historia
 • język polski 
 • geografia 
 • język angielski

Języki obce

 • angielski
 • niemiecki lub hiszpański
 • angielski
 • niemiecki lub hiszpański
 • angielski
 • hiszpański

Przedmioty profilowe

 • edukacja prozdrowotna z podstawami dietetyki, fizjologia wysiłku fizycznego, ratownictwo medyczne
 • warsztaty humanistyczno-pedagogiczne
 • warsztaty rozwoju osobistego

Przedmioty przygotowujące do matury

 • matematyka w praktyce
 • motywy literackie
 • matematyka w praktyce
 • angielski w praktyce
 • matematyka w praktyce
 • motywy literackie

fakultety w klasie IV do wyboru z najczęściej wybieranych przedmiotów na maturę w zakresie rozszerzonym