Zastępstwa

Nauczyciele nieobecni:

26-30.09 - p. H. Jewiak, p. W.Lipińsk, p. K. Włosińska

29.09 p. Szymczak po 2 lekcji wychodzi z kl.3a na konerencję

29.09 p. Świerczewski będzie nieobecny

Zmiany sal 29.09 – matematyka testy kompetencji maturalnych

sala

lekcja

Zmiana sali

klasa

nauczyciel

212

2

205

2c

p. M. Myslińska-Laszczak

3

205 3c p. M. Strobel

4

11 2b p. M. Myslińska-Laszczak

5

205 2a p. M. Myślińska-Laszczak

6

     

203

2

124 2a p. M. Nahajowska

3

11 1e p. M. Nahajowska

4

11 1d p. M. Nahajowska

5

     

6

     

103

2

 

 

 

3

208 biblioteka

1c

p. J. Rycharska

4

 

 

 

5

105 1c p. A. Wesołowska-Anderson

6

     

206

2

     

3

     

4

 

 

 

5

 

 

 

6