Zastępstwa

10.10 czwartek kl. 2a z p. A. Wesołowską-Anderson wychodzi do kina po 4 lekcji (zwolnieni z lekcji 5-9)

10.10 p. M. Lubas, p. K. Włosińska i p. S.Nawotka wychodzą z kl. 1B (cały dzień)

10.10 p. J. Świerczewski cały dzień na zawodach sportowych

10.10 p. M. Miszewska-Zasadna nieobecna cały dzień

11.10 p. A. Szymczak na 4 i 5 lekcji próba uroczystości.