Zastępstwa

p. M. Reszke będzie nieobecna od 9 do 13.12

p. K. Włosińska będzie nieobecna od 9 do 13.12

9. 12 p. M. Bauchrowicz-Kłodzińska i p. J. Rycharska wychodzą z uczniami do teatru (1-3 lekcja), z kl. :1B - 8 osób, kl. 1F- 14 osób, kl.2c 15 osób, kl. 3b -10 osób.

9.12 p. R. Biegańska i p. J. Świerczewski wychodzą na zawody sportowe

10.12 p. R. Biegańska będzie nieobecna