Szkoła

NASZE MOCNE STRONY

  • ciekawe, nowatorskie profile
  • internat w pobliżu
  • korzystne położenie – dojazd autobusami lub tramwajami (Rubinkowo Centrum, Merkury)
  • tolerancja, miła atmosfera
  • fajni ludzie
  • język hiszpański
  • sprzęt multimedialny w salach (komputer, rzutnik, ekran), dwie tablice interaktywne
  • dwa boiska, dwie sale gimnastyczne, siłownia, skatepark
  • Multimedialne Centrum Informacji
  • dziennik elektroniczny
  • współpraca z instytucjami, wspierającymi nasze profile, np. UMK
  • możliwość zdobycia uprawnień zawodowych: kosmetyczne oraz instruktora rekreacji ruchowej (specjalność Nording Walking)
  • kurs pierwszej pomocy przedmedycznej
  • zajęcia przygotowujące do matury
  • zajęcia sportowo-rekreacyjne, chemiczne, biologiczne, historyczne, promujące zdrowie, teatralne, plastyczne, muzyczne, pedagogiczne i in.
  • możliwość ćwiczenia gry na dostępnych instrumentach
  • wolontariat, akcje charytatywne
  • udział w wycieczkach, wernisażach, przeglądach, kampaniach, konkursach, przeglądach, festiwalach, różnych imprezach, wyjazdach do opery, wyjściach do kina, teatru
  • sklepik z kanapkami, sałatkami, zapiekan kami, owocami, napojami itd.