Uczniowie

Matura

Zgodnie z Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 17 sierpnia 2023 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2024 roku, egzaminy maturalne w 2024 roku odbędą się w DWÓCH FORMUŁACH: FORMUŁA 2015 i FORMUŁA2023 w nastepujących terminach:

 

 


 

Źtodło zdjęcia: Zdjęcie autorstwa Polina Kovaleva z Pexels

Wróć