Uczniowie

Matura

Wszystkie informacje o dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2023/2024 znadują się w niżej załączonym dokumencie CKE. 

 


Obraz Albrecht Fietz z Pixabay

Wróć