Uczniowie

Podręczniki

Wykaz podręczników

w roku szkolnym 2019/2020

dla 4-letniego LO

w IX Liceum Ogólnokształcącym w Toruniu
im. Kazimierza Jagiellończyka

Przedmiot

Tytuł

Autor

Wydawnictwo

Język polski

Klasy I: Ponad słowami. Podręcznik
do języka polskiego dla liceum i technikum. Klasa 1, cz. 1 i 2.
Zakres podstawowy i rozszerzony

M. Chmiel,

A. Cisowska

Nowa Era 2019

Klasy II: Ponad słowami. Podręcznik
do języka polskiego dla liceum i technikum. Klasa 2, cz. 1 i 2.
Zakres podstawowy i rozszerzony

M. Chmiel,

A. Równy

Klasy III: Ponad słowami. Podręcznik
do języka polskiego dla liceum i technikum. Klasa 3, cz. 1 i 2.
Zakres podstawowy i rozszerzony

M. Chmiel,

A. Równy,
R. Pruszczyński

Język angielski

                „New English File”

C.Latham-Koenig

P.Seligson

 

 

Oxford University Press

Nie kupować podręczników przed rozpoczęciem roku szkolnego.
Informacje o wymaganym poziomie podręcznika poda nauczyciel przedmiotu na początku roku szkolnego.

Język niemiecki

Exakt fur Dich

G. Motta

Klett

Nie kupować podręczników przed rozpoczęciem roku szkolnego.
Informacje o wymaganym poziomie podręcznika poda nauczyciel przedmiotu na początku roku szkolnego.

Język hiszpański

Descubre- curso de espanol

 

Drako

Historia

Klasy A: Poznać przeszłość.

Poziom podstawowy

M.Pawlak

A.Szweda

Nowa Era 2019

Klasy C: Poznać przeszłość

Poziom podstawowy

M.Pawlak

A.Szweda

Klasy B: Zrozumieć przeszłość.
zakres rozszerzony

R.Kulesza

K.Kowalewski

 

 

 

 

WOS

Klasy I: W centrum uwagi.
Zakres podstawowy

A. Janicki,

 J. Kięczkowska,

M. Menz

Nowa Era 2019

Klasy II: W centrum uwagi.
Zakres podstawowy

A.Janicki,

J. Kięczkowska,

M. Menz

Nowa Era

Biologia

Klasy I : Biologia na czasie.

klasa zdrowie i uroda - zakres rozszerzony

klasa humanstyczno-edagogiczna i ogólna z językiem hiszpańskim - zakres podstawowy
 

M. Guzik. R. Kozik

A. Helmin, J. Holeczek

Nowa Era

Chemia

Klasa I: ogólna  oraz

humanistyczno – pedagogiczna

 

To jest Chemia 1.

Chemia ogólna i nieorganiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy

 

R. Hassa,

A. Mrzigod,

J. Mrzigod

Nowa Era

Klasa I – zdrowie i uroda:

  To jest chemia 1.

Chemia ogólna i nieorganiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony

 

Zbiór zadań z chemii – informacja będzie podana na początku roku szkolnego
 

M. Litwin,
Sz. Styka-Wlazło,

J. Szymońska

 

 

 

 

 

Matematyka

Klasy I: Matematyka 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum
Zakres podstawowy.

W. Babiański,

L. Chańko,

D. Wej

Nowa Era

Geografia

Klasy: zdrowie i uroda oraz humanistyczno-pedagogiczna:Oblicza geografii 1

zakres podstawowy

R. Malarz,

M. Więckowski

Nowa Era

Klasa ogólna z hiszpańskim: Oblicza geografii 1
zakres rozszerzony

R. Malarz,

M. Więckowski

P. Kroh,

 

Edukacja dla bezpieczeństwa

Żyję i działam bezpiecznie

J.Słoma

Nowa Era

Informatyka Informatyka Europejczyka Zakres podstawowy cz.1 Danuta Korman, Grażyna Szabłowicz-Zawadzka Helion 2019
Fizyka

Klasy I - Odkryć fizykę 1

poziom podstawowy

Marcin Braun, Weronika Śliwa  Nowa Era 2019

 

Pozostałe informacje nauczyciele podadzą na początku roku szkolnego.

 

Wykaz podręczników

w roku szkolnym 2019/2020

dla 3-letniego LO

w IX Liceum Ogólnokształcącym w Toruniu
im. Kazimierza Jagiellończyka

Przedmiot

Tytuł

Autor

Wydawnictwo

Język polski

Klasy I: Ponad słowami. Podręcznik
do języka polskiego dla liceum i technikum. Klasa 1, cz. 1 i 2.
Zakres podstawowy i rozszerzony

M. Chmiel,

E. Kostrzewa

Nowa Era

Klasy II: Ponad słowami. Podręcznik
do języka polskiego dla liceum i technikum. Klasa 2, cz. 1 i 2.
Zakres podstawowy i rozszerzony

M. Chmiel,

A. Równy

Klasy III: Ponad słowami. Podręcznik
do języka polskiego dla liceum i technikum. Klasa 3, cz. 1 i 2.
Zakres podstawowy i rozszerzony

M. Chmiel,

A. Równy,
R. Pruszczyński

Język angielski

Repetytorium dla uczniów liceów i techników-poziom podst. i rozszerzony

,

M.Rosińska

L.Edwards

Macmilian

Nie kupować podręczników przed rozpoczęciem roku szkolnego.
Informacje o wymaganym poziomie podręcznika poda nauczyciel przedmiotu na początku roku szkolnego.

Język niemiecki

Exakt fur Dich

G.Motta

Klett

Nie kupować podręczników przed rozpoczęciem roku szkolnego.
Informacje o wymaganym poziomie podręcznika poda nauczyciel przedmiotu na początku roku szkolnego.

Język hiszpański

Descubre-curso de espanol

 

       Edelsa

Historia

Klasy I: Poznać przeszłość.

Wiek XX

S. Roszak,
J. Kłaczkow

Nowa Era

Klasy II: Zrozumieć przeszłość.

Zakres rozszerzony cz.1 i 2

P. Klint,

P. Galik

Klasy III: Zrozumieć przeszłość.
Lata 1815-1939

P. Galik

Historia
i społeczeństwo

Klasy II: Poznać przeszłość. Ojczysty
Panteon i ojczyste spory.

T. Maćkowski

Nowa Era

WOS

Klasy I: W centrum uwagi.
Zakres podstawowy

T. Maćkowski

Nowa Era

Klasy II: W centrum uwagi.
Zakres rozszerzony

A.Janicki,

J. Kięczkowska,

M. Menz

Nowa Era

Biologia

Klasy I: Biologia na czasie.
Zakres podstawowy

E. Bonar,

W. Krzeszowiec-

Jeleń,

S. Czachorowski

Nowa Era

Klasy II: Biologia na czasie 2.
Zakres rozszerzony

F. Dubert, R.Kozik i in.

Klasy III: Biologia na czasie 3. Zakres rozszerzony. 

F. Dubert, R. Kozik i in. 

Przyroda

Klasy II: Przyroda. Część 1

A.Galikowski,

R. Hassa i 3 in.

Nowa Era

Klasy III: Przyroda. Część 2

A.Galikowski,

R. Hassa i 3 in.

Chemia

Klasy I: To jest Chemia 1 – podręcznik
dla szkół ponadgminazjalnych.
Zakres podstawowy+karty pracy ucznia dla szkół ponadgimnazjalnych

R. Hassa,

A. Mrzigod,

J. Mrzigod

Nowa Era

Klasy II:  To jest Chemia 1- podręcznik dla liceum i technikum zakres rozszerzony

oraz

 

Zbiór zadań z chemii dla liceów i techników(wydanie nowe 2012)

M. Litwin,
Sz. Styka-Wlazło,

J. Szymońska

 

oraz K.M.Pazdro

Klasy III:  - biol - chem:

To jest Chemia 2. Chemia organiczna. Podręcznik dla liceum i technikum. Zakres rozszerzony

M. Litwin,
Sz. Styka-Wlazło,

J. Szymońska

 

Nowa Era

Fizyka

Odkryć fizykę. Zakres podstawowy

M. Braun,

W. Śliwa

Nowa Era

Matematyka

Klasy I: Matematyka 1. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych.
Zakres podstawowy.

W. Babiański,

L. Chańko,

D. Ponczek

Nowa Era

Klasy II: Matematyka 2. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym.

W. Babiański,

L. Chańko i 2 in.

Klasy III: Matematyka 3. Podręcznik
do szkół ponadgimnazjalnych.
Zakres podstawowy

W. Babiański,

L. Chańko i 2 in.

Geografia

Klasy I: Oblicza geografii

R. Uliszak,

K. Wiedermann

Nowa Era

Klasy II: Oblicza geografii 1 i 2.
Zakres rozszerzony

R. Malarz,

M. Więckowski,

T. Rachwał (cz. 2)

Klasy III: Oblicza geografii 3.
Zakres rozszerzony

R. Malarz,

M. Więckowski

Wiedza o kulturze

Klasy I :Spotkania z kulturą

M. Bokiniec,

B. Forysiewicz,

J. Michałowski

Nowa Era

Edukacja dla bezpieczeństwa

Klasy I: Żyję i działam bezpiecznie + zeszyt ćwiczeń

      J.Słoma

Nowa Era

Podstawy przedsiębiorczości

Klasy I: Ćwiczenia do podstaw przedsiębiorczości dla liceów  ogólnokształcących i techników

J. Neneman,

H. Micińska

i inni

Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości