Uczniowie

Podręczniki

Wykaz podręczników w roku szkolnym 2021/2022
dla 4-letniego LO
w IX Liceum Ogólnokształcącym w Toruniu im. Kazimierza Jagiellończyka

 

Przedmiot

Tytuł

Autor

Wydawnictwo

Język polski

Klasa I: Ponad słowami. Podręcznik
do języka polskiego dla liceum i technikum. Klasa 1, cz. 1 i 2. Zakres podstawowy i rozszerzony.

M. Chmiel, A. Cisowska, J. Kościerzyńska, H. Kusy, A. Wróblewska - cz. 1 (nr dopuszczenia: 1014/1/2019)

M. Chmiel, A. Cisowska, J. Kościerzyńska, H. Kusy, A. Równy, A. Wróblewska - cz. 2 (nr dopuszczenia: 1014/2/2019)

Nowa Era

Klasa II: Ponad słowami. Podręcznik
do języka polskiego dla liceum i technikum. Klasa 2, cz. 1 i 2. Zakres podstawowy i rozszerzony.

M. Chmiel, A. Cisowska, J. Kościerzyńska, H. Kusy, A. Równy, A. Wróblewska - cz. 1 (nr dopuszczenia: 1014/3/2020)

A. Cisowska, J. Kościerzyńska, H. Kusy, A. Równy, A. Wróblewska - cz. 2 (nr dopuszczenia: 1014/4/2020)

 

Klasa III: Ponad słowami. Podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum. Klasa 3 Zakres podstawowy i rozszerzony.

cz.1 i 2* Joanna Kościerzyńska, Anna Cisowska, Aleksandra Wróblewska, Małgorzata Matecka, Anna Równy, Joanna Ginter

* informacje o zakupie 1 lub 2 części wskazuje polonista.

 

Język angielski

„New English File” / "Vision"

C.Latham-Koenig, P.Seligson, E. Sharman, M. Duckworth

Oxford University Press

klasa III b gr. 2

English File Intermediate

 

klasa 3c gr.1 English File Intermediate, Fourth edition, Oxford University Press, 2019 r.

 

klasa 3hg Repetytorium Maturalne (poziom podstawowy i rozszerzony)

Christina Latham-Koening, Clive Oxenden, Jerry Lambert


 

McMillan, Marta Rosińska, Lynda Edwards

 

Pozostałe klasy proszone są o nie kupowanie podręczników do j. angielskiego przed rozpoczęciem roku szkolnego.
Informacje o wymaganym poziomie podręcznika poda nauczyciel przedmiotu na początku roku szkolnego.


 

Język niemiecki

Klasa I: Exakt plus 1. Podręcznik i Ćwiczenia

G. Motta

Klett

Klasa II: Exakt plus 2. Podręcznik i Ćwiczenia

G. Motta

Klett

Klasa III: Exakt plus 3. Podręcznik i Ćwiczenia

G. Motta

Klett

Język hiszpański

Klasa I: Descubre 1 - curso de espanol. Podręcznik + ćwiczenia.

Klasa II: Descubre 2 - curso de espanol. Podręcznik + ćwiczenia.

M. Spychała-Wawrzyniak, X. Pascual López, A. Dudziak-Szukała, A. Kaźmierczak, J.C. García Gonzáles

Drako

Klasa III: Descubre 3 - curso de espanol. Podręcznik + ćwiczenia.

M. Spychała-Wawrzyniak, X. Pascual López, A. Dudziak-Szukała, A. Kaźmierczak, J.C. García Gonzáles

Historia

Klasa 1A: Poznać przeszłość. Poziom podstawowy.

M.Pawlak, A.Szweda

Nowa Era 

Klasa 1C: Poznać przeszłość. Poziom podstawowy.

M.Pawlak, A.Szweda

Klasa 1B: Zrozumieć przeszłość. Zakres rozszerzony.

R.Kulesza, K.Kowalewski

Klasy 2 A,C

Poznać przeszłość. Poziom podstawowy

Klasa 2B

Zrozumieć przeszłość. Poziom rozszerzony

A. Kucharski, A. Niewęgłowska


 

P. Klint

Nowa Era 2020

Klasy 3 A, C, D: Poznać przeszłość, podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum (zakres podstawowy)

 

Klasa 3B: Zrozumieć przeszłość, podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum (zakres rozszerzony)

 

Jarosław Kłaczkow, Anna Łaszkiewicz, Stanisław Roszak

 

 

Tomasz Krzemiński, Anna Niewęgłowska,

 

 

Nowa Era

WOS

Klasy I: W centrum uwagi.
Zakres podstawowy

A. Janicki, J. Kięczkowska, M. Menz

Nowa Era

Klasy II: W centrum uwagi.
Zakres podstawowy

L. Czechowska, A. Janicki 

Nowa Era

Biologia

Klasa I :

klasa: zdrowie i uroda
Biologia na czasie 1 - Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres rozszerzony

Biologia na czasie 1 - Maturalne karty pracy dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony.

klasy: humanistyczno-pedagogiczna i ogólna z językiem hiszpańskim -
Biologia na czasie 1 - Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.

Biologia na czasie 1 - Karty pracy ucznia dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.

Klasa II:
klasa: zdrowie i uroda
Biologia na czasie 2 - Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony.

Biologia na czasie 2 - Maturalne karty pracy dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony.
 

klasy: humanistyczno-pedagogiczna ogólna z językiem hiszpańskim -
Biologia na czasie 2 - Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.

Biologia na czasie 2 - Karty pracy ucznia dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.

Klasy III
klasa zdrowie i uroda:
Biologia na czasie 3 - Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony.

Biologia na czasie 3 - Maturalne karty pracy dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony.

Klasy III
profile humanistyczno-pedagogiczny ogólny

Biologia na czasie 3. Zakres podstawowy Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum

Biologia na czasie 3. Karty pracy ucznia dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy

M. Guzik, R. Kozik i in.

 

B. Januszewska - Hasiec i
in.

 

A. Helmin, J. Holeczek

 

B. Januszewska - Hasiec i
in.

 

M. Guzik, i in.

 

D. Kaczmarek i in.

 

 

A. Helmin, J. Holeczek

 

D. Kaczmarek i in.

 

 


F.Dubert, R.Kozik i in.

 

 

 


F. Dubert, M. Jurgowiak

Nowa Era

Chemia

Klasa Iogólna  oraz humanistyczno – pedagogiczna

To jest Chemia 1. Chemia ogólna i nieorganiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.

Klasa IIogólna  oraz humanistyczno – pedagogiczna

To jest Chemia 1. (kontynuacja) Od 2 semestru To jest chemia 2. Chemia ogólna i nieorganiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.

 

R. Hassa, A. Mrzigod, J. Mrzigod

 

 

Nowa Era

 

 

 

 

 

Oficyna Edukacyjna

 

Klasa I – zdrowie i uroda:

  To jest chemia 1. Chemia ogólna i nieorganiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony.

Klasa II - zdrowie i uroda:

To jest chemia 1. Chemia ogólna i nieorganiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony.

Zbiór zadań zchemii - dla liceów i techników, zakres rozszerzony

 

 

 

M. Litwin, Sz. Styka-Wlazło, J. Szymońska

 

 

K. Pazdro,A. Rola-Noworyta

 

Klasa III: zdrowie i uroda - kontynuacja

To jest chemia 2, chemia organiczna - podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.

To jest chemia 2, chemia organiczna - podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony.

Zbior zadań z chemii dla liceów i techników - zakres rozszerzon

Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod

Maria Litwin, Szarota Styka-Wlazło, Joanna Szymońska

 

K. Pazdro, A. Rola-Noworyta

Matematyka

Klasa I: Matematyka 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum
Zakres podstawowy.

W. Babiański, L. Chańko, D. Wej

Nowa Era

Klasa II: Matematyka 2. Podręcznik do matematyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.

W. Babiański, L. Chańko

Nowa Era 2020

Klasy III: Matematyka 3. Zakres podstawowy.

Wojciech Babiański, Lech Chańko, Joanna Czarnowska , Jolanta Wesołowska

Nowa Era

Geografia

Klasa I:

klasy zdrowie i uroda oraz humanistyczno-pedagogiczna:Oblicza geografii 1. Zakres podstawowy.

Klasy II:

klasy zdrowie i uroda oraz humanistyczno-pedagogiczna:Oblicza geografii 2. Zakres podstawowy.

R. Malarz, M. Więckowski

Nowa Era

Klasa I ogólna z hiszpańskim: Oblicza geografii 1 + Maturalne karty pracy 1.
Zakres rozszerzony.

Klasa II ogólna z hiszpańskim: Oblicza geografii 2 + Maturalne karty pracy 2.
Zakres rozszerzony.

R. Malarz, M. Więckowski P. Kroh

 

Tomasz Rachwał, Wioletta Kilar


 

Klasa III:

klasa ogólna z hiszpańskimOblicza geografii 3 Maturalne karty pracy 3.

Zakres rozszerzony.

Marcin Świtoniak, Marek Więckowski, Roman Malarz, Teresa Wieczorek, Tomasz Karasiewicz

Edukacja dla bezpieczeństwa

Żyję i działam bezpiecznie

J.Słoma

Nowa Era

Informatyka

Informatyka w praktyce WSIP

nr dopuszczenia MEN:
kl. 1: 974/1/2019,
kl. 2: 974/2/2020
kl. 3: 974/3/2021

 

WSIP

Podstawy przedsiębiorczości

Podręcznik i zeszyt ćwiczeń dla klasy 2 i 3
- Podręcznik „Ekonomia stosowana” dla szkół ponadpodstawowych (LO i technikum) wpisany na listę MEN. Nr dopuszczenia 1105/2020

- Zeszyt ćwiczeń do podstaw przedsiębiorczości "Ekonomia stosowana"

  FMP

Fizyka

Klasy I - Odkryć fizykę 1. Poziom podstawowy.

Klasy II - Odkryć fizykę 2. Poziom podstawowy.

Klasy III - Odkryć fizykę 3. Poziom podstawowy.

Marcin Braun, Weronika Śliwa 

Nowa Era 2019


 

Pozostałe informacje nauczyciele podadzą na początku roku szkolnego.

 


Wykaz podręczników w roku szkolnym 2021/2022
dla 3-letniego LO
w IX Liceum Ogólnokształcącym w Toruniu im. Kazimierza Jagiellończyka

 

Przedmiot

Tytuł

Autor

Wydawnictwo

Język polski

Klasy III: Ponad słowami. Podręcznik
do języka polskiego dla liceum i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony.

M. Chmiel, 
A. Równy, R. Pruszczyński (nr dopuszczenia: 
425/5/2014/2016)

Nowa Era

Język angielski

"New English File" // Vision


 

Repetytorium dla uczniów liceów i techników-poziom podst. i rozszerzony

E. Sharman,
M. Duckworth

M.Rosińska
L.Edwards

Oxford University Press


 

Macmilian

Nie kupować podręczników do j. angielskiego przed rozpoczęciem roku szkolnego.
Informacje o wymaganym poziomie podręcznika poda nauczyciel przedmiotu na początku roku szkolnego.

Język niemiecki

Klasy III: Exakt fur Dich 3

G. Motta

Klett

Język hiszpański

Klasy III: Descubre 3 - curso de español. Podręcznik + ćwiczenia

M. Spychała-Wawrzyniak, X. Pascual López, A. Dudziak-Szukała, A. Kaźmierczak, J.C. García Gonzáles

Draco

Historia

Klasy III: Zrozumieć przeszłość.
Lata 1815-1939

P. Galik

Nowa Era

Biologia

Klasy III: Biologia na czasie 3. Zakres rozszerzony. 

F. Dubert, R. Kozik i in. 

Nowa Era

Przyroda

Klasy III: Przyroda. Część 2

A.Galikowski, R. Hassa i 3 in.

Nowa Era

Chemia

Klasy III:

kontynuacja

To jest chemia 1. Chemia ogólna i nieorganiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony.

oraz

To jest chemia 2. Chemia organiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony.

i kontynuacja

Zbiór zadań z chemii – dla liceów i techników. Zakres rozszerzony.

M. Litwin, Sz. Styka-Wlazło, J. Szymońska


 


 


 


 


 

Krzysztof Pazdro, Anna Rola – Noworyta

Nowa Era


 


 


 


 


 

Wydawnictwo Oficyna Edukacyjna (dostosowany do nowej podstawy programowej 2019)

Fizyka

Odkryć fizykę. Zakres podstawowy.

M. Braun, W. Śliwa

Nowa Era

Matematyka

Klasy III: Matematyka 3. Podręcznik
do szkół ponadgimnazjalnych.
Zakres podstawowy.

W. Babiański, L. Chańko i 2 in.

Nowa Era

Geografia

Klasy III: Oblicza geografii 2 i 3.
Zakres rozszerzony

R. Malarz, M. Więckowski

Nowa Era

Joanna Kościerzyńska, Anna Cisowska, Małgorzata Matecka, Aleksandra Wróblewska, Joanna Ginter, Anna Równy