Uczniowie

Podręczniki

             

Przedmiot Tytuł Autor Wydawnictwo
Język polski Klasy I: Ponad słowami. Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego. Klasa 1, cz. 1 i 2. Zakres podstawowy
i rozszerzony
M. Chmiel,
E. Kostrzewa
Nowa Era
Klasy II: Ponad słowami. Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego. Klasa 2, cz. 1 i 2. Zakres podstawowy
i rozszerzony
M. Chmiel,
A. Równy
Klasy III: Ponad słowami. Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego. Klasa 3. Zakres podstawowy
i rozszerzony
M. Chmiel,
A. Równy,
R. Pruszczyński
Język hiszpański Nuevo Ven 1 (Libro de alumno) C. Francisca,
M. Fernando,
M. Reyes,
R. Soledad
Edelsa
Język angielski Nie kupować podręczników przed rozpoczęciem roku szkolnego. Informacje o tytule i wymaganym poziomie podręcznika poda nauczyciel przedmiotu na początku roku szkolnego
Język niemiecki Nie kupować podręczników przed rozpoczęciem roku szkolnego. Informacje o tytule i wymaganym poziomie podręcznika poda nauczyciel przedmiotu na początku roku szkolnego
Klasy II:
Exakt fur dich. Część 1 podręcznik i ćwiczenia (kontynuacja)
i

Exakt für dich 2
Giorgio Motta Klett

Klasy III:
Exakt für dich 2
(kontynuacja)
i
Exakt für dich 3

Giorgio Motta Klett
Historia Klasy I: Poznać przeszłość. Wiek XX S. Roszak,
J. Kłaczkow
Nowa Era
Klasy II: Zrozumieć przeszłość. Starożytność
i średniowiecze.
Klasy II: Zrozumieć przeszłość. Dzieje nowożytne.
R. Kulesza,
K. Kowalewski, P. Klint,
P. Galik
Klasy III: Zrozumieć przeszłość. Lata 1815-1939.
Klasy III: Zrozumieć przeszłość. Dzieje najnowsze po 1939.

P. Galik

J. Kłaczkow,
A. Zielińska

Historia
i społeczeństwo
Klasy II: Poznać przeszłość. Ojczysty Panteon i ojczyste spory.
Klasy II: Poznać przeszłość.
Rządzący i rządzeni.

T. Maćkowski

I. Janicka

Nowa Era
Klasy III: Poznać przeszłość. Wojna
i wojskowość.
Klasy III: Poznać przeszłość. Europa
i świat.

J. Centek

K. Kłodziński
T.Krzemiński

WOS Klasy I: W centrum uwagi. Zakres podstawowy T. Maćkowski Nowa Era
Klasy II: W centrum uwagi. Zakres rozszerzony A.Janicki,
J. Kięczkowska, M. Menz
Biologia Klasy I: Biologia na czasie. Zakres podstawowy E. Bonar, W.Krzeszowiec-Jeleń,
S. Czachorowski
Nowa Era
Klasy II: Biologia na czasie 1. Zakres rozszerzony
Biologia na czasie 2. Zakres rozszerzony
M. Guzik,
E. Jastrzębska
i in.
F. Dubert,
R. Kozik  i in.
Klasy III: Biologia na czasie 2. Zakres rozszerzony
Biologia na czasie 3. Zakres rozszerzony
F. Dubert,
R. Kozik i in.
F. Dubert, M.Jurgowiak i in.
Przyroda Klasy II: Przyroda. Część 1 A.Galikowski,
R. Hassa i 3 in.
Nowa Era
Klasy III: Przyroda. Część 2
Chemia Klasy I: To jest Chemia 1. Podręcznik dla szkół ponadgminazjalnych. Zakres podstawowy
+ karty pracy
R. Hassa,
A. Mrzigod,
J. Mrzigod


A. Kwiek
Nowa Era
Klasy II: To jest Chemia 1. Podręcznik dla liceum
i technikum zakres rozszerzony.
Zbiór zadań z chemii dla liceów i techników

M. Litwin,
Sz. Styka-Wlazło,
J. Szymońska


K. M. Pazdro,
A. Rola-Noworyta

Nowa Era


Oficyna Edukacyjna
K. Pazdro

Klasy II: Zbiór zadań
z chemii dla liceów
i techników. Zakres rozszerzony (2012 r.)
K.M.Pazdro, A.Rola-Noworyta Oficyna Edukacyjna
K. Pazdro
Klasy III: To jest Chemia 2. Chemia organiczna. Podręcznik dla liceum
i technikum. Zakres rozszerzony
M. Litwin,
Sz. Styka-Wlazło,
J. Szymońska
Nowa Era
Fizyka Klasy I: Odkryć fizykę. Zakres podstawowy M. Braun,
W. Śliwa
Nowa Era
Matematyka

Klasy I: Matematyka 1. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy

W. Babiański,
L. Chańko,
D. Ponczek
Nowa Era
Klasy II: Matematyka 2. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. W. Babiański,
L. Chańko i 2 in.
Klasy III: Matematyka 3. Podręcznik do szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy
Geografia Klasy I: Oblicza geografii R. Uliszak, K.Wiedermann Nowa Era
Klasy II: Oblicza geografii 1 i 2. Zakres rozszerzony R. Malarz, M.Więckowski, T. Rachwał
(cz. 2)
Klasy III: Oblicza geografii 3. Zakres rozszerzony R. Malarz,
M. Więckowski
Wiedza o kulturze Klasy I: Spotkania z kulturą M. Bokiniec, B.Forysiewicz,
J. Michałowski
Nowa Era
Podstawy przedsiębiorczości Klasy I: Ćwiczenia do podstaw przedsiębiorczości dla liceów  ogólnokształcących i techników J. Neneman,
H. Micińska i in.
Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości
Edukacja dla bezpieczeństwa Klasy I: Żyję i działam bezpicznie + zeszyt ćwiczeń J. Słoma

Nowa Era