Uczniowie

Podręczniki

Wykaz podręczników w roku szkolnym 2022/2023
dla 4-letniego LO
w IX Liceum Ogólnokształcącym w Toruniu im. Kazimierza Jagiellończyka

 

Przedmiot

Tytuł

Autor

Wydawnictwo

Język polski

Klasa I: Ponad słowami. Podręcznik
do języka polskiego dla liceum i technikum. Klasa 1, cz. 1 i 2. Zakres podstawowy i rozszerzony.

M. Chmiel, A. Cisowska, J. Kościerzyńska, H. Kusy, A. Wróblewska - cz. 1 (nr dopuszczenia: 1014/1/2019)

M. Chmiel, A. Cisowska, J. Kościerzyńska, H. Kusy, A. Równy, A. Wróblewska - cz. 2 (nr dopuszczenia: 1014/2/2019)

Nowa Era

Klasa II: Ponad słowami. Podręcznik
do języka polskiego dla liceum i technikum. Klasa 2, cz. 1 i 2. Zakres podstawowy i rozszerzony.

M. Chmiel, A. Cisowska, J. Kościerzyńska, H. Kusy, A. Równy, A. Wróblewska - cz. 1 (nr dopuszczenia: 1014/3/2020)

A. Cisowska, J. Kościerzyńska, H. Kusy, A. Równy, A. Wróblewska - cz. 2 (nr dopuszczenia: 1014/4/2020)

 

Klasa III: Ponad słowami. Podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum. Klasa 3 Zakres podstawowy i rozszerzony.

cz.1 i 2* Joanna Kościerzyńska, Anna Cisowska, Aleksandra Wróblewska, Małgorzata Matecka, Anna Równy, Joanna Ginter

* informacje o zakupie 1 lub 2 części wskazuje polonista.

 

Klasa IV: Ponad słowami. Podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum. Klasa 4 Zakres podstawowy i rozszerzony. Joanna Kościerzyńska, Anna Cisowska, Aleksandra Wróblewska, Małgorzata Matecka, Joanna Baczyńska-Wybrańska, Joanna Ginter

Język angielski

 

 

Proszę nie kupować podręczników do j. angielskiego przed rozpoczęciem roku szkolnego.
Informacje o wymaganym poziomie podręcznika poda nauczyciel przedmiotu na początku roku szkolnego.

 

 

 


 

Język niemiecki

Klasa I: Effektneu./Podręcznik Część1.

A.Kryczyńska-Pham

WSIP

Klasa II: Exakt plus 2. Podręcznik i Ćwiczenia

G. Motta

Klett

Klasa III: Exakt plus 3. Podręcznik i Ćwiczenia

 

G. Motta

Klett

Klasa IV:Exakt plus 4 G. Motta Klett

Język hiszpański

Klasa I: Descubre 1 - curso de espanol. Podręcznik + ćwiczenia.

Klasa II: Descubre 2 - curso de espanol. Podręcznik + ćwiczenia.

M. Spychała-Wawrzyniak, X. PascualLópez, A. Dudziak-Szukała, A. Kaźmierczak, J.C. GarcíaGonzáles

Drako

Klasa III: Descubre 3 - curso de espanol. Podręcznik + ćwiczenia.

M. Spychała-Wawrzyniak, X. PascualLópez, A. Dudziak-Szukała, A. Kaźmierczak, J.C. GarcíaGonzáles

Historia

Klasa 1A,F: Poznać przeszłość 1

M.Pawlak, A.Szweda

Nowa Era 

Klasa 1C,D,E:Poznać przeszłość 1

M.Pawlak, A.Szweda

Klasa 1B: Zrozumieć przeszłość. Zakres rozszerzony.

R.Kulesza, K.Kowalewski

Klasy 2 A,C

Poznać przeszłość. Poziom podstawowy

Klasa 2B

Zrozumieć przeszłość. Poziom rozszerzony

A. Kucharski, A. Niewęgłowska


 

P. Klint

Nowa Era 2020

Klasy 3 A, C, D: Poznać przeszłość, podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum (zakres podstawowy)

 

Klasa 3B: Zrozumieć przeszłość, podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum (zakres rozszerzony)

Klasa 4A, 4C, 4D:Poznać Przeszłość 4

Kl.4BZrozumieć Przeszłość 4

 

Jarosław Kłaczkow, Anna Łaszkiewicz, Stanisław Roszak

 

 

Tomasz Krzemiński, Anna Niewęgłowska,

 

 J.Kłaczkow; S.Roszak

R.Śniegocki;A.Zielińska

Nowa Era

Historia i teraźniejszość

HIT: Klasy I : Historia i teraźniejszość

 

WSIP

WOS

Klasa 1E: W centrum uwagi zakres rozszerzony

L. Czechowska, S. Drelich

Nowa Era

Klasy II: W centrum uwagi.Zakres podstawowy L. Czechowska, A. Janicki  Nowa Era

Biologia

Klasa I :

klasa prozdrowotna
Biologia na czasie 1 - Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres rozszerzony

Biologia na czasie 1 - Maturalne karty pracy dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony.

klasy: humanistyczno-pedagogiczna i ogólna z językiem hiszpańskim -
Biologia na czasie 1 - Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.

Biologia na czasie 1 - Karty pracy ucznia dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.

Klasa II:
klasa: zdrowie i uroda
Biologia na czasie 2 - Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony.

Biologia na czasie 2 - Maturalne karty pracy dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony.
 

klasy II: humanistyczno-pedagogiczna ogólna z językiem hiszpańskim -
Biologia na czasie 2 - Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.

Biologia na czasie 2 - Karty pracy ucznia dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.

Klasy III
klasa zdrowie i uroda:
Biologia na czasie 3 - Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony.

Biologia na czasie 3 - Maturalne karty pracy dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony.

Klasy III
profile humanistyczno-pedagogiczny ogólny

Biologia na czasie 3. Zakres podstawowy Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum

Biologia na czasie 3. Karty pracy ucznia dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy

M. Guzik, R. Kozik i in.

 B. Januszewska - Hasiec i
in.

 

A. Helmin, J. Holeczek

 

B. Januszewska - Hasiec i
in.

 

M. Guzik, i in.

 

D. Kaczmarek i in.

 

 

A. Helmin, J. Holeczek

 

D. Kaczmarek i in.

 

 


F.Dubert, R.Kozik i in.

 

 

 


F. Dubert, M. Jurgowiak

Nowa Era

Chemia

Klasa I: prozdrowotnaogólna  oraz humanistyczno – pedagogiczna

To jest Chemia 1. Chemia ogólna i nieorganiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.

Klasa IIogólna  oraz humanistyczno – pedagogiczna

To jest Chemia 1. (kontynuacja) Od 2 semestru To jest chemia 2. Chemia ogólna i nieorganiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.

 

R. Hassa, A. Mrzigod, J. Mrzigod

 

 

Nowa Era

 

 

 

 

 

Oficyna Edukacyjna

 

Klasa II -zdrowie i uroda:

To jest chemia 1. Chemia ogólna i nieorganiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony.

Zbiór zadań z chemii - dla liceów i techników, zakres rozszerzony

 

 

 

M. Litwin, Sz. Styka-Wlazło, J. Szymońska

 

 

K. Pazdro,A. Rola-Noworyta

 

Klasa III: zdrowie i uroda - kontynuacja

To jest chemia 2, chemia organiczna - podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.

To jest chemia 2, chemia organiczna - podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony.

Zbior zadań z chemii dla liceów i techników - zakres rozszerzon

Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod

Maria Litwin, Szarota Styka-Wlazło, Joanna Szymońska

 

K. Pazdro, A. Rola-Noworyta

Matematyka

Klasa I: MATeMAtyka 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum
Zakres podstawowy.

W. Babiański, L. Chańko, D. Wej

Nowa Era

Klasa II: MATeMAtyka 2. Podręcznik do matematyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.

W. Babiański, L. Chańko

Nowa Era 2020

Klasy III: MATeMAtyka 3. Zakres podstawowy.

Klasy IV:MATeMAtyka4.Zakres podstawowy.

Wojciech Babiański, Lech Chańko, Joanna Czarnowska,J.Wesołowska

 

W.Babiański,L.Chańko,J.Czarnowska

Nowa Era

Geografia

Klasa I:

klasy prozdrowotna, ogólna z rozsz. WOSem (1E) oraz humanistyczno-pedagogiczna: Oblicza geografii 1. Zakres podstawowy.

Klasy II:

klasy zdrowie i uroda oraz humanistyczno-pedagogiczna: Oblicza geografii 2. Zakres podstawowy.

R. Malarz, M. Więckowski

 

 

 

Nowa Era

 

 

Klasa I ogólna z z rozsz. geografią (1C i 1D): Oblicza geografii 1 + Maturalne karty pracy 1.
Zakres rozszerzony.

Klasa II ogólna z hiszpańskim: Oblicza geografii 2 + Maturalne karty pracy 2.
Zakres rozszerzony.

R. Malarz, M. Więckowski P. Kroh

 

Tomasz Rachwał, Wioletta Kilar


 

Klasa III:

klasa ogólna z hiszpańskimOblicza geografii 3 Maturalne karty pracy 3.Zakres rozszerzony.

Klasa IV ogólna :Oblicza geografii 4

 

Marcin Świtoniak, Marek Więckowski, Roman Malarz, Teresa Wieczorek, Tomasz Karasiewicz

 

Tomasz Rachwał, Czesław Adamiak, Marcin Świtoniak, Paweł Kroh

Edukacja dla bezpieczeństwa

Żyję i działam bezpiecznie

J.Słoma

Nowa Era

Informatyka

Informatyka. Nowa seria podręczników do liceum i technikum do zakresu podstawowego

 W.Jochemczyk;K.Olędzka

WSIP

Podstawy przedsiębiorczości

Podręcznik i zeszyt ćwiczeń dla klasy 2 i 3
- Podręcznik „Ekonomia stosowana” dla szkół ponadpodstawowych (LO i technikum) 

- Zeszyt ćwiczeń do podstaw przedsiębiorczości "Ekonomia stosowana"

 

FMP

Fizyka

Klasy I - Odkryć fizykę 1. Poziom podstawowy.

Klasy II - Odkryć fizykę 2. Poziom podstawowy.

Klasy III - Odkryć fizykę 3. Poziom podstawowy.

Marcin Braun, Weronika Śliwa 

Nowa Era 2019


 

Pozostałe informacje nauczyciele podadzą na początku roku szkolnego.