Uczniowie

Podręczniki

                          Wykaz podręczników w roku szkolnym 2020/2021

                                                      dla 4-letniego LO

w IX Liceum Ogólnokształcącym w Toruniu im. Kazimierza Jagiellończyka

Przedmiot

Tytuł

Autor

Wydawnictwo

Język polski

Klasy I: Ponad słowami. Podręcznik
do języka polskiego dla liceum i technikum. Klasa 1, cz. 1 i 2.
Zakres podstawowy i rozszerzony

M. Chmiel, A. Cisowska, J. Kościerzyńska, H. Kusy, A. Wróblewska - cz. 1 (nr dopuszczenia: 1014/1/2019)

M. Chmiel, A. Cisowska, J. Kościerzyńska, H. Kusy, A. Równy, A. Wróblewska - cz. 2 (nr dopuszczenia: 1014/2/2019)

Nowa Era

Klasy II: Ponad słowami. Podręcznik
do języka polskiego dla liceum i technikum. Klasa 2, cz. 1 i 2.
Zakres podstawowy i rozszerzony

M. Chmiel, A. Cisowska, J. Kościerzyńska, H. Kusy, A. Równy, A. Wróblewska - cz. 1 (nr dopuszczenia: 1014/3/2020)

A. Cisowska, J. Kościerzyńska, H. Kusy, A. Równy, A. Wróblewska - cz. 2 (nr dopuszczenia: 1014/4/2020)

 

Język angielski

                „New English File” / "Vision"

C.Latham-Koenig

P.Seligson   //

E. Sharman

M. Duckworth

Oxford University Press

Nie kupować podręczników do j. angielskiego przed rozpoczęciem roku szkolnego.
Informacje o wymaganym poziomie podręcznika poda nauczyciel przedmiotu na początku roku szkolnego.

Język niemiecki

Klasy I: Exakt plus 1. Podręcznik i Ćwiczenia

G. Motta

Klett

Język niemiecki Klasy II: Exakt plus 2. Podręcznik i Ćwiczenia G. Motta Klett

Język hiszpański

Klasy I
Descubre 1 - curso de espanol. Podręcznik + ćwiczenia

Klasy II
Descubre 2 - curso de espanol. Podręcznik + ćwiczenia

M. Spychała-Wawrzyniak, X. Pascual López, A. Dudziak-Szukała, A. Kaźmierczak, J.C. García Gonzáles

Drako

Historia kl. 1

Klasy A: Poznać przeszłość.

Poziom podstawowy

M.Pawlak

A.Szweda

Nowa Era 

Klasy C: Poznać przeszłość

Poziom podstawowy

M.Pawlak

A.Szweda

Klasy B: Zrozumieć przeszłość.
zakres rozszerzony

R.Kulesza

K.Kowalewski

Historia kl. 2

Klasy A,C,D

Poznać przeszłość

Poziom podstawowy

Klasa B

Zrozumieć przeszłość

Poziom rozszerzony

A. Kucharski

A. Niewęgłowska

 

P. Klint

Nowa Era 2020

WOS

Klasy I: W centrum uwagi.
Zakres podstawowy

A. Janicki,

 J. Kięczkowska,

M. Menz

Nowa Era

Klasy II: W centrum uwagi.
Zakres podstawowy

L. Czechowska

A. Janicki 

Nowa Era

Biologia

Klasy I : Biologia na czasie.

klasa zdrowie i uroda - zakres rozszerzony

klasa humanstyczno-edagogiczna i ogólna z językiem hiszpańskim - zakres podstawowy
 

Klasy II : Biologia na czasie.

klasa zdrowie i uroda - zakres rozszerzony

klasa humanstyczno-edagogiczna i ogólna z językiem hiszpańskim - zakres podstawowy

M. Guzik, R. Kozik 

 

 

A. Helmin, J. Holeczek

Nowa Era

Chemia

Klasa I: ogólna  oraz humanistyczno – pedagogiczna

To jest Chemia 1.

Chemia ogólna i nieorganiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy

Klasa IIogólna  oraz humanistyczno – pedagogiczna

To jest Chemia 1. (kontunuacja) Od 2 semestru To jest chemia 2. 

Chemia ogólna i nieorganiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. 

Zakres podstawowy

R. Hassa,

A. Mrzigod,

J. Mrzigod

Nowa Era

Klasa I – zdrowie i uroda:

  To jest chemia 1.

Chemia ogólna i nieorganiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony

Zbiór zadań z chemii – informacja będzie podana na początku roku szkolnego

. Litwin,
Sz. Styka-Wlazło,

J. Szymońska

Matematyka

Klasy I: Matematyka 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum
Zakres podstawowy.

W. Babiański,

L. Chańko,

D. Wej

Nowa Era

Klasy II: MATeMAtyka 2. Podręcznik do matematyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. W. Babiański, L. Chańko, J. Czarnowska, G. Janocha Nowa Era 2020

Geografia

Klasy I: zdrowie i uroda oraz humanistyczno-pedagogiczna:Oblicza geografii 1

zakres podstawowy

Klasy II: zdrowie i uroda oraz humanistyczno-pedagogiczna:Oblicza geografii 2

zakres podstawowy

R. Malarz,

M. Więckowski

Nowa Era

Klasa I ogólna z hiszpańskim: Oblicza geografii 1 + Maturalne karty pracy 1
zakres rozszerzony

Klasa II ogólna z hiszpańskim: Oblicza geografii 2 + Maturalne karty pracy 2
zakres rozszerzony

R. Malarz,

M. Więckowski

P. Kroh

 

Edukacja dla bezpieczeństwa

Żyję i działam bezpiecznie

J.Słoma

Nowa Era

Informatyka

Informatyka w praktyce WSIP

nr dopuszczenia MEN:
kl. 1: 974/1/2019,
kl. 2: 974/2/2020

  WSIP
Fizyka

Klasy I - Odkryć fizykę 1

poziom podstawowy

Marcin Braun, Weronika Śliwa  Nowa Era 2019

 

Pozostałe informacje nauczyciele podadzą na początku roku szkolnego.

 

 

                          Wykaz podręczników w roku szkolnym 2020/2021

                                                 dla 3-letniego LO

w IX Liceum Ogólnokształcącym w Toruniu im. Kazimierza Jagiellończyka

Przedmiot

Tytuł

Autor

Wydawnictwo

Język polski

Klasy II: Ponad słowami. Podręcznik
do języka polskiego dla liceum i technikum. Klasa 2, cz. 1 i 2.
Zakres podstawowy i rozszerzony

M. Chmiel, A. Równy 
(nr dopuszczenia
cz. 1: 425/3/2013/2015,
cz. 2: 425/4/2013/2015)

Nowa Era

Klasy III: Ponad słowami. Podręcznik
do języka polskiego dla liceum i technikum. Klasa 3
Zakres podstawowy i rozszerzony

M. Chmiel, 
A. Równy, R. Pruszczyński (nr dopuszczenia: 
425/5/2014/2016)

Język angielski

"New English File" // Vision

 

Repetytorium dla uczniów liceów i techników-poziom podst. i rozszerzony

E. Sharman,
M. Duckworth

M.Rosińska
L.Edwards

Oxford University Press

 

Macmilian

Nie kupować podręczników do j. angielskiego przed rozpoczęciem roku szkolnego.
Informacje o wymaganym poziomie podręcznika poda nauczyciel przedmiotu na początku roku szkolnego.

Język niemiecki

Klasy II: Exakt fur Dich 2

G.Motta

Klett

Język niemiecki Klasy III: Exakt fur Dich 3 G. Motta Klett

Język hiszpański

Klasy II: Descubre 2 - curso de espanol. Podręcznik + ćwiczenia

Klasy III: Descubre 3 - curso de español. Podręcznik + ćwiczenia

M. Spychała-Wawrzyniak, X. Pascual López, A. Dudziak-Szukała, A. Kaźmierczak, J.C. García Gonzáles

       Draco

Historia

Klasy II: Zrozumieć przeszłość.

Zakres rozszerzony cz.1 i 2

P. Klint,

P. Galik

Nowa Era

Klasy III: Zrozumieć przeszłość.
Lata 1815-1939

P. Galik

Historia
i społeczeństwo

Klasy II: Poznać przeszłość. Ojczysty
Panteon i ojczyste spory.

T. Maćkowski

Nowa Era

WOS

Klasy II: W centrum uwagi.
Zakres rozszerzony

A.Janicki,

J. Kięczkowska,

M. Menz

Nowa Era

Biologia

Klasy II: Biologia na czasie 1. Biologia na czasie 2.
Zakres rozszerzony

F. Dubert, R.Kozik i in.

Nowa Era

Klasy III: Biologia na czasie 3. Zakres rozszerzony. 

F. Dubert, R. Kozik i in. 

Przyroda

Klasy II: Przyroda. Część 1

A.Galikowski,

R. Hassa i 3 in.

Nowa Era

Klasy III: Przyroda. Część 2

A.Galikowski,

R. Hassa i 3 in.

Chemia

Klasy II:  To jest Chemia 1- podręcznik dla liceum i technikum zakres rozszerzony

oraz

Zbiór zadań z chemii dla liceów i techników(wydanie nowe 2012)

M. Litwin,
Sz. Styka-Wlazło,

J. Szymońska

oraz K.M.Pazdro

Nowa Era

Klasy III:  - biol - chem:

To jest Chemia 2. Chemia organiczna. Podręcznik dla liceum i technikum. Zakres rozszerzony

M. Litwin,
Sz. Styka-Wlazło,

J. Szymońska

Nowa Era

Fizyka

Odkryć fizykę. Zakres podstawowy

M. Braun,

W. Śliwa

Nowa Era

Matematyka

Klasy II: Matematyka 2. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym.

W. Babiański,

L. Chańko i 2 in.

Nowa Era

Klasy III: Matematyka 3. Podręcznik
do szkół ponadgimnazjalnych.
Zakres podstawowy

W. Babiański,

L. Chańko i 2 in.

Geografia

Klasy II: Oblicza geografii 1 i 2.
Zakres rozszerzony

R. Malarz,

M. Więckowski,

T. Rachwał (cz. 2)

Nowa Era

Klasy III: Oblicza geografii 2 i 3.
Zakres rozszerzony

R. Malarz,

M. Więckowski