Kandydaci

Profile

PROFIL OGÓLNY Z JĘZYKIEM HISZPAŃSKIM

profil ogólny


Przedmioty uzupełniające: 
- autorski program pozwalający na poznanie siebie i odkrycie swoich predyspozycji zawodowych - warsztaty rozwoju osobistego
- pierwsza pomoc

Oferta klasy:
 - profilowe wyjazdy szkoleniowe
- praktyczna nauka języka hiszpańskiego od podstaw
- teoretyczny kurs prawa jazdy, zakończony egzaminem wewnętrznym w szkole nauki jazdy
- kurs pierwszej pomocy
- zajęcia z doradcą zawodowym
- wykorzystywanie nowoczesnych technologii multimedialnych

Absolwent otrzymuje:
-  certyfikat potwierdzający ukończenie kursu pierwszej pomocy
- możliwość zdawania egzaminu państwowego na podstawie odbytego kursu prawa jazdy
- możliwość ukończenia Kwalifikowanego Kursu Pierwszej Pomocy