Szkoła

Nauczyciele

Dyrekcja IX Liceum Ogólnokształcącego
im. Kazimierza Jagiellończyka w Toruniu

 

Dyrektor

mgr Piotr Drążkowski

Nauczyciel zastępujący Dyrektora

mgr Gabriela Gustowska

 

Nauczyciele 
w roku szkolnym 2018/2019

 

Język polski: Magdalena Bauchrowicz-Kłodzińska, Agata Szymczak, Katarzyna Włosińska

Matematyka: Wojciech Bauza, Waldemar Lipiński, Joanna Ossowska

Język angielski: Marek Buler, Agnieszka Jastak, Magdalena Niedlich-Liczkowska, Alicja Wesołowska-Anderson

Język niemiecki: Katarzyna Dankowiakowska

Język hiszpański: Hanna Jewiak

Biologia: Małgorzata Tyburska

Historia, wiedza o społeczeństwie, historia i społeczeństwo: Mariola Nahajowska, Sławomir Nawotka

Podstawy przedsiębiorczości, ekonomia w praktyce,pedagogiczno-psychologiczne, informatyka: Marzenna Reszke

Warsztaty rozwoju osobistego: Emilia Majewska, Marzenna Reszke

Fizyka: Tomasz Zakrzewski

Chemia: Mariola Madyda, Magdalena Myślińska-Laszczak

Przyroda: Piotr Drążkowski, Emilia Majewska

Geografia: Emilia Majewska, Tomasz Sojka

Biblioteka: Gabriela Gustowska

Pedagog: Monika Lubas

Edukacja dla bezpieczeństwa: Piotr Drążkowski

Edukacja dla przyszłości: Sławomir Nawotka

Edukacja kosmetyczna: Mariola Madyda, Marzena Nowakowska, Agata Szymczak

Edukacja prozdrowotna: Regina Biegańska

Wychowanie fizyczne: Regina Biegańska, Jaromir Świerczewski

Wiedza o kulturze: Katarzyna Włosińska

Ślady epok w kulturze: Katarzyna Włosińska

Matematyka w praktyce: Wojciech Bauza

Religia, wychowanie do życia w rodzinie: Ewa Nowodworska

DYŻURY - wrzesień 2018