Szkoła

Nauczyciele

Dyrekcja IX Liceum Ogólnokształcącego
im. Kazimierza Jagiellończyka w Toruniu

 

Dyrektor

mgr Edward Ziółkowski

Wicedyrektor

mgr Agnieszka Jastak

 

Nauczyciele 
w roku szkolnym 2016/2017

 

Język polski: Anna Godlewska, Agata Szymczak

Matematyka: Wojciech Bauza, Waldemar Lipiński, Joanna Ossowska

Język angielski: Marek Buler, Agnieszka Jastak, Magdalena Niedlich-Liczkowska, Katarzyna Sikora

Język niemiecki: Katarzyna Dankowiakowska, Magdalena Sokołowska

Język hiszpański: Hanna Jewiak

Biologia: Małgorzata Tyburska

Historia, wiedza o społeczeństwie, historia i społeczeństwo: Mariola Nahajowska, Sławomir Nawotka

Podstawy przedsiębiorczości, ekonomia w praktyce, warsztaty rozwoju osobistego, warsztaty pedagogiczno-psychologiczne: Marzena Reszke

Fizyka: Marzena Bylińska

Chemia, przyroda: Mariola Madyda

Geografia: Emilia Majewska

Informatyka: Katarzyna Dankowiakowska, Marzena Reszke

Biblioteka, warsztaty rozwoju osobistego: Gabriela Gustowska

Pedagog: Monika Lubas

Edukacja dla bezpieczeństwa: Beata Chwastyk-Gurtowska, Edward Ziółkowski

Edukacja dla przyszłości: Sławomir Nawotka

Edukacja kosmetyczna: Mariola Madyda, Marzena Nowakowska, Agata Szymczak

Edukacja prozdrowotna: Agata Szymczak

Wychowanie fizyczne: Kamila Jabłońska, Jaromir Świerczewski, Edward Ziółkowski

Wiedza o kulturze, historia sztuki: Violetta Klugowska

Ślady epok w kulturze: Anna Godlewska

Matematyka w praktyce: Wojciech Bauza

Religia: Ewa Nowodworska

Przygotowanie do życia w rodzinie: Małgorzata Bogucka-Pabian

Dyżury od 22 maja