Szkoła

Nauczyciele

Kadra pedagogiczna w roku szkolnym 2019/2020

 

Dyrektor Szkoły

mgr Piotr Drążkowski

 

Wicedyrektor Szkoły

mgr Gabriela Gustowska

 

 

Nauczyciel

Przedmiot

Bauchrowicz-Kłodzińska Magdalena

język polski

Bauza Wojciech

matematyka, matematyka
w praktyce

Biegańska Regina

wychowanie fizyczne, edukacja prozdrowotna

Bogucka-Pabian Małgorzata

wychowanie do życia w rodzinie

Buler Marek

język angielski

Cołbecka Izabela

język niemiecki

Dankowiakowska Katarzyna

język niemiecki, informatyka

Dobrzyńska Aneta

język polski

Drążkowski Piotr

edukacja dla bezpieczeństwa

Godlewska-Kalinowska Anna

język polski

Gustowska Gabriela

biblioteka

Jabłońska Kamila

wychowanie fizyczne

Jastak Agnieszka

język angielski

Jewiak Hanna

język hiszpański

Kaczorowska Magdalena

język angielski

Karasiewicz Agnieszka

edukacja dla bezpieczeństwa

Lipiński Waldemar

matematyka

Lubas Monika

pedagog

Madyda Mariola

chemia, edukacja kosmetyczna

Majewska Emilia

geografia

Miszewska-Zasadna Magdalena

muzyka

Myślińska-Laszczak Magdalena

chemia

Nahajowska Mariola

historia, wiedza o społeczeństwie

Nawotka Sławomir

historia, wiedza o społeczeństwie, edukacja dla przyszłości

Niedlich-Liczkowska Magdalena

język angielski

Nowodworska Ewa

religia

Ossowska Joanna

matematyka

Reszke Marzenna

informatyka, przedsiębiorczość, warsztaty rozwoju osobistego, ekonomia w praktyce

Rycharska Jagoda

biblioteka

Sojka Tomasz

geografia, przyroda

Strobel Michał

fizyka

Sulecki Artur

język angielski

Szymczak Agata

język polski, edukacja kosmetyczna

Świerczewski Jaromir

wychowanie fizyczne

Tyburska Małgorzata

biologia

Wesołowska-Anderson Alicja

język angielski

Włosińska Katarzyna

język polski, wiedza o kulturze, ślady epok w kulturze, warsztaty rozwoju osobistego