Szkoła

Nauczyciele

Kadra pedagogiczna w roku szkolnym 2020/2021

 

Dyrektor Szkoły

mgr Piotr Drążkowski

 

Wicedyrektor Szkoły

mgr Gabriela Gustowska

 

 

Nauczyciel

Przedmiot

Bauza Wojciech

matematyka, matematyka
w praktyce

Biegańska Regina

wychowanie fizyczne, edukacja prozdrowotna

Bogucka-Pabian Małgorzata

wychowanie do życia w rodzinie

Buler Marek

język angielski

Cołbecka Izabela

język niemiecki

Dankowiakowska Katarzyna

język niemiecki, informatyka

Dobrzyńska Aneta

język polski

Drążkowski Piotr

edukacja dla bezpieczeństwa

Godlewska-Kalinowska Anna

język polski, ślady epok w kulturze

Gustowska Gabriela

biblioteka

Jabłońska Kamila

wychowanie fizyczne

Jastak Agnieszka

język angielski

Jewiak Hanna

język hiszpański

Kaczorowska Magdalena

język angielski

Kowalska Magdalena

doradztwo zawodowe, zajęcia rewalidacyjne

Krusińska Edyta

biologia

Lipiński Waldemar

matematyka

Lubas Monika

pedagog

Madyda Mariola

chemia, edukacja kosmetyczna

Majewska Emilia

geografia

Miszewska-Zasadna Magdalena

muzyka

Myślińska-Laszczak Magdalena

chemia

Nahajowska Mariola

historia, wiedza o społeczeństwie

Nawotka Sławomir

historia, wiedza o społeczeństwie, edukacja dla przyszłości

Niedlich-Liczkowska Magdalena

język angielski

Nowodworska Ewa

religia

Ossowska Joanna

matematyka

Reszke Marzenna

informatyka, podstawy przedsiębiorczości,  ekonomia w praktyce, warsztaty rozwoju osobistego,

Rycharska Jagoda

biblioteka

Sojka Tomasz

geografia, przyroda

Strobel Michał

fizyka

Sulecki Artur

język angielski

Szymczak Agata

język polski, edukacja kosmetyczna

Świerczewski Jaromir

wychowanie fizyczne

Tyburska Małgorzata

biologia

Wesołowska-Anderson Alicja

język angielski

Włosińska Katarzyna

język polski, edukacja artystyczna, ślady epok w kulturze, warsztaty rozwoju osobistego

 

Dyżury od 23 września