Szkoła

Nauczyciele

Dyrekcja IX Liceum Ogólnokształcącego
im. Kazimierza Jagiellończyka w Toruniu

 

Dyrektor

mgr Piotr Drążkowski

Nauczyciel zastepujący Dyrektora

mgr Gabriela Gustowska

 

Nauczyciele 
w roku szkolnym 2017/2018

 

Język polski: Anna Godlewska, Agata Szymczak, Katarzyna Włosińska

Matematyka: Wojciech Bauza, Waldemar Lipiński, Joanna Ossowska

Język angielski: Dorota Bauza, Marek Buler, Magdalena Niedlich-Liczkowska, Alicja Wesołowska-Anderson

Język niemiecki: Katarzyna Dankowiakowska

Język hiszpański: Hanna Jewiak

Biologia: Małgorzata Tyburska

Historia, wiedza o społeczeństwie, historia i społeczeństwo: Mariola Nahajowska, Sławomir Nawotka

Podstawy przedsiębiorczości, ekonomia w praktyce, warsztaty rozwoju osobistego, warsztaty pedagogiczno-psychologiczne: Marzena Reszke

Fizyka: Marzena Bylińska

Chemia: Mariola Madyda

Przyroda: Piotr Drążkowski

Geografia: Emilia Majewska

Informatyka: Marzena Reszke

Biblioteka, warsztaty rozwoju osobistego: Gabriela Gustowska

Pedagog: Monika Lubas

Edukacja dla bezpieczeństwa: Piotr Drążkowski

Edukacja dla przyszłości: Sławomir Nawotka

Edukacja kosmetyczna: Mariola Madyda, Marzena Nowakowska, Agata Szymczak

Edukacja prozdrowotna: Regina Biegańska

Wychowanie fizyczne: Regina Biegańska, Jaromir Świerczewski

Wiedza o kulturze: Katarzyna Włosińska

Ślady epok w kulturze: Anna Godlewska

Matematyka w praktyce: Wojciech Bauza

Religia, wychowanie do życia w rodzinie: Ewa Nowodworska

Dyżury - maj 2018 r.