Achtung.icon
Ważna informacja
Jubileusz 30-lecia IX Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu

Achtung.icon
Ważna informacja
NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY

REKRUTACJA: dalsze kroki
25.07.2022
Przypominamy, że 19 lipca ogłoszone zostaną wyniki naboru. Listy kandydatów zakwalifikowanych opublikowane zostaną w szkole. Informację...
Czytaj więcej
iSafetyApp: spotkanie w Atenach
13.07.2022
W dniach 5-6.07.2022 w Atenach (Grecja) odbyło się spotkanie przedstawicieli zespołów partnerskich realizujących projekt iSafetyApp w ramach...
Czytaj więcej
Poprawkowy egzamin maturalny 23 sierpnia 2022 r.
11.07.2022
23 sierpnia 2022 r. o godz. 9:00 w IX LO odbędzie się poprawkowy egzamin maturalny. Mają do niego prawo zdający, którzy przystąpili do...
Czytaj więcej
Nasza oferta
Profil
Ogólny z hiszpańskim
Nowoczesne technologie, doradztwo zawodowe
coaching, portale społecznościowe
Profil
Humanistyczno-pedagogiczny
Wolontariat, trening interpersonalny,
praca z drugim człowiekiem
Profil
Prozdrowotny
edukacja prozdrowotna z podstawami dietetyki,
fizjologią wysiłku fizycznego i ratownictwem medycznym