Uczniowie

Matura

 

Na podstawie Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 17 sierpnia 2023 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2024 roku, przypomniamy o możliwych materiałach i przyborach pomocniczych.

Proszę zwrócić uwagę na odpowiednią FORMUŁĘ matury. Materiały i przybory na egzaminy maturalne różnią się.


Źródło zdjęcia: Zdjęcie autorstwa cottonbro z Pexels

Wróć