Uczniowie

Instruktor rekreacji ruchowej

12 grudnia 2014 r. zawarto porozumienie o współpracy 
między Dyrektorem IX LO w Toruniu a Prezesem TZTKKF w Toruniu 
w sprawie UZYSKANIA KWALIFIKACJI W ZAWODZIE 
INSTRUKTORA REKREACJI RUCHOWEJ.
Kwalifikacje można zdobyć po odbyciu kursu i zdaniu egzaminu.
Szczegóły znajdziesz niżej.

Porozumienie