Uczniowie

Matura

Egzaminy pisemne - harmonogram 2023
20.04.2023
Harmogram egzaminów pisemnych zostanie opublikowany po 24 kwetnia br.
Czytaj więcej

Egzaminy ustne - harmonogram 2023
19.04.2023
Poniżej znajduje się harmonogram ustnych egzaminów maturalnych w IX Liceum Ogólnoształcącym im. Kazimerza Jagiellończyka w Toruniu. Prosimy o zwórcenie uwagi na przedmiot i FORMUŁY.   Matury...
Czytaj więcej

Sposoby organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w Formule 2023 oraz w Formule 2015 obowiązująca w roku szkolnym 2022/2023
15.04.2023
Wszystkie informacje o sposobach organizacji i przeprowadzania tegorocznych egzaminów maturalnych znadują się w niżej załączonym dokumencie CKE.  Zdjęcie autorstwa Aysegul Alp z Pexels
Czytaj więcej

Dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2022/2023
14.04.2023
Wszyskie informacje dotyczące dostosowań warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2023 roku znajdują się w Komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych...
Czytaj więcej

Przybory na egzaminy maturalne 2023
13.04.2023
  Na podstawie Komunikatu dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2022 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie...
Czytaj więcej

Terminy egzaminów maturalnych 2023 - FORMUŁA 2015 i FORMUŁA 2023
12.04.2023
Zgodnie z Komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2022 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2023 roku, egzaminy maturalne w 2023 roku odbędą się w...
Czytaj więcej