Uczniowie

Matura

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2023/2024
08.04.2024
Wszystkie informacje o sposobach organizacji i przeprowadzania tegorocznych egzaminów maturalnych w Formule 2023 oraz w Formule 2015 znadują się w niżej załączonym dokumencie CKE.  Zdjęcie autorstwa Aysegul...
Czytaj więcej

Terminy egzaminów maturalnych 2024 - FORMUŁA 2015 i FORMUŁA 2023
08.04.2024
Zgodnie z Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 17 sierpnia 2023 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2024 roku, egzaminy maturalne w 2024 roku odbędą się w...
Czytaj więcej

Dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2023/2024
08.04.2024
Wszystkie informacje o dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2023/2024 znadują się w niżej załączonym dokumencie CKE.    Obraz Albrecht Fietz z Pixabay
Czytaj więcej

Przybory na egzaminy maturalne 2024
08.04.2024
  Na podstawie Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 17 sierpnia 2023 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie...
Czytaj więcej

Wzory matematyczne, fizyczne, chemiczne i biologiczne - matura 2024
08.04.2024
Wzory matematyczne, fizyczne, chemiczne i biologiczne obowiązujące na maturach na tegorocznych maturach można znaleźć pod adresem strony internetowej https://www.oke.gda.pl/?page_id=1112 Zdjęcie autorstwa Katerina Holmes:...
Czytaj więcej