Kontakt

IX Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka

ul. Rydygiera 12 a, 87-100 Toruń
tel. 56 648 36 70
tel. 56 648 38 60
KOMISJA NABORU: 56 648 36 70 wew. 2 (połączenie z gabinetem pedagoga specjalnego)
e-mail: ixlotorun@interia.pl
www.ixlo.torun.pl
NIP 879-26-54-795

 

Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Miasta Toruń

Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Torunia.

adres: ul. Fałata 39, 87-100 Toruń
telefon: 56 611 88 20
fax: 56 611 88 37
e-mail: we@um.torun.pl
 
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
w IX Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Jagiellończyka w Toruniu
 
W związku ze zmianą kadrową na stanowisku dotychczasowego inspektora ochrony danych obsługującego jednostki organizacyjne GMT w zakresie ochrony danych osobowych - Anny Grzybowskiej, uprzejmie informuję, iż z dniem 3.01.2022 r. w zastępstwie funkcję tę pełnić będzie Pani Magdalena Lorenc. Zastępstwo pełnione będzie do czasu wyłonienia w naborze na wolne stanowisko urzędnicze kandydata na stanowisko inspektora ochrony danych w jednostkach organizacyjnych.
 
adres email do kontaktu w sprawie zgłaszania incydentów naruszeń ochrony danych osobowych: procesor@tcuw.torun.pl