Rodzice

Kalendarz roku szkolnego

Wydarzenie Data
Rozpoczęcie roku szkolnego 2 września 2019 r.
Zimowa przerwa świąteczna 21 - 31 grudnia 2019 r.
Ferie zimowe

27 stycznia -
9 lutego 2020 r.

Imprezy, uroczystości wydarzenia szkolne:
- Śniadanie na trawie
- Otrzęsiny
- Dzień Języków Obcych
- Dzień Komisji Edukacji Narodowej
- Dzień Nauk Ścisłych
- Wigilie klasowe
- Dzień patrona szkoły
- Rekolekcje
- Drzwi otwarte i giełda szkół
- Festyn ratowniczy

 


 

 

6 grudnia 2019 r.
20 grudnia 2019 r.
3 marca 2020 r.


 

 

Wiosenna przerwa świąteczna 9 kwietnia - 14 kwietnia 2020 r.
Egzamin maturalny - część ustna 4 - 25 maja 2020 r.
Egzamin maturalny - część pisemna

czerwiec 2020 r.

Zakończenie zajęć w klasach maturalnych 24 kwietnia 2020 r.
Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych z uwagi na pisemną część egzaminu maturalnego 3 dni wolne od zajęć dydaktycznych w dniu egzaminów maturalnych
z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego
Inne dni wolne od zajęć dydaktycznych

2, 3 stycznia 2020 r, 

Zakończenie roku szkolnego 26 czerwca 2020 r.
Wakacje 27 czerwca - 31 sierpnia 2020 r.