Rodzice

Kalendarz roku szkolnego

Wydarzenie Data
Rozpoczęcie roku szkolnego 3 września 2018 r.
Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31 grudnia 2018 r.
Ferie zimowe

14 stycznia -
27 stycznia 2019 r.

Imprezy, uroczystości wydarzenia szkolne:
- Śniadanie na trawie
- Otrzęsiny
- Dzień Języków Obcych
- Dzień Komisji Edukacji Narodowej
- 100 rocznica odzyskania niepodległości
- Dzień Nauk Ścisłych
- Wigilie klasowe
- Dzień patrona szkoły
- Rekolekcje
- Drzwi otwarte i giełda szkół
- Festyn ratowniczy

- Escape class room

 
17 września 2018 r.
26 września 2018 r.
27 września 2018 r.
12 października 2018 r.
8, 9 listopada 2018 r.
6 grudnia 2018 r.
21 grudnia 2018 r.
3 marca 2019 r.
18 - 20 marca 2019 r.
22, 23 marca 2019 r.
25 kwietnia 2019 r.

21 maja 2019 r. 

Wiosenna przerwa świąteczna 18 kwietnia - 23 kwietnia 2019 r.
Egzamin maturalny - część ustna 6 - 25 maja 2019 r.
Egzamin maturalny - część pisemna

6 - 23 maja 2019 r.

Zakończenie zajęć w klasach maturalnych 26 kwietnia 2019 r.
Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych z uwagi na pisemną część egzaminu maturalnego 6 - 8 maja 2019 r.
Inne dni wolne od zajęć dydaktycznych

2 listopada 2018 r.
2 maja 2019 r. 
19 czerwca 2019 r.

Zakończenie roku szkolnego 21 czerwca 2019 r.
Wakacje 22 czerwca - 31 sierpnia 2019 r.