Rodzice

Kalendarz roku szkolnego

Wydarzenie Data
Rozpoczęcie roku szkolnego 4 września 2017 r.
Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31 grudnia 2017 r.
Ferie zimowe

12 lutego -
25 lutego 2018 r.

Wiosenna przerwa świąteczna 29 marca - 3 kwietnia 2018 r.
Egzamin maturalny - część ustna  
Egzamin maturalny - część pisemna  
Zakończenie zajęć w klasach maturalnych 27 kwietnia 2018 r.
Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych z uwagi na przeprowadzaną pisemną część egzaminu maturalnego  
Inne dni wolne od zajęć dydaktycznych

 

Zakończenie roku szkolnego 22 czerwca 2018 r.
Wakacje 23 czerwca - 31 sierpnia 2018 r.