Rodzice

Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

 

Wydarzenie:

Data

Rozpoczęcie roku szkolnego

1 września 2020 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23-31 grudnia 2020 r.

Zakończenie I półrocza

17 stycznia 2021 r.

Ferie zimowe

15-28 lutego 2021 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

1-6  kwietnia 2021 r.

Zakończenie zajęć w klasach maturalnych

30 kwietnia 2021 r.

Zakończenie roku szkolnego

26 czerwca 2021 r.

Wakacje

26 czerwca - 31 sierpnia 2021 r.

Imprezy, uroczystości wydarzenia szkolne:

 

Otrzęsiny

2 października 2020 r.

Dzień Komisji Edukacji Narodowej

13 października 2020 r.

Rocznica odzyskania niepodległości

10 listopada 2020 r.

Dzień nauk matematyczno-przyrodniczych

7 grudnia 2020 r.

Wigilie klasowe

22 grudnia 2020 r.

Dzień patrona szkoły

4 marca 2021 r.

Rekolekcje

marzec 2021 r.

Drzwi otwarte

23-24 kwietnia 2021 r.

Dzień Języków Obcych

kwiecień 2021 r.

Śniadanie na trawie

kwiecień 2021 r.

Egzamin maturalny - część ustna

7-20 maja 2021 r.

Egzamin maturalny - część pisemna

4-20 maja 2021 r.

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych z uwagi na pisemną część egzaminu maturalnego

4-6 maja 2021 r.

Inne dni wolne od zajęć dydaktycznych (10)

wykorzystano 9

2 listopada2020 r.

4-5 stycznia 2021 r.

7 maja 2012 r.

28 maja 2021 r.

4 czerwca 2021 r.

24 czerwca 2021 r.