Rodzice

Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

 

Wydarzenie:

Data

Rozpoczęcie roku szkolnego

1 września 2021 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23-31 grudnia 2021 r.

Zakończenie I półrocza

14 stycznia 2022 r.

Ferie zimowe

17-30 stycznia 2022 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

14-19 kwietnia 2022 r

Zakończenie zajęć w klasach maturalnych

29 kwietnia 2022 r.

Zakończenie roku szkolnego

24 czerwca 2022 r.

Wakacje

25 czerwca - 31 sierpnia 2022 r.

Imprezy, uroczystości wydarzenia szkolne:

 

Otrzęsiny

12 października 2021 r.

Dzień Komisji Edukacji Narodowej

13 października 2021 r.

Rocznica odzyskania niepodległości

10 listopada 2021 r.

Dzień nauk matematyczno-przyrodniczych

6 grudnia 2021 r.

Wigilie klasowe

22 grudnia 2021 r.

Dzień patrona szkoły

4 marca 2022 r.

Rekolekcje

marzec 2022 r.

Drzwi otwarte

22-23 kwietnia 2022 r.
27 maja 2022 r. manewry ratownicze i
escape classroom

Dzień Języków Obcych

24 wrzesień 2021 r.

Śniadanie na trawie

kwiecień 2022 r.

Egzamin maturalny - część pisemna

4-23 maja 2022 r.

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych z uwagi na pisemną część egzaminu maturalnego

4-9 maja 2022 r.

Inne dni wolne od zajęć dydaktycznych 

15 października 2021 r.
2 listopada 2021 r.
12 listopada 2021 r.
7 stycznia 2022 r.
2 maja 2022 r.
17 czerwca 2022 r.