Rodzice

Zebrania i konsultacje

Terminy zebrań rodziców i konsultacji w roku szkolnym 2017/2018

 

Data Godzina Rodzaj spotkania
18.09.2017 17:00 Zebrania
6.11.2017 17:00 Konsultacje
4.12.2017 17:00 Konsultacje
15.01.2018 17:00 Zebrania
9.04.2018 17:00 Zebrania dla kl. 3
17:00-18:30 Konsultacje
14.05.2018 17:00 Konsultacje
28.05.2018 17:00 Zebrania dla kl. 1-2

 

Przydział sal na zebrania i konsultacje

 

Lp. Nauczyciel Przedmiot Sala Klasa
1. Bauza Dorota język angielski 105 b  
2. Bauza Wojciech matematyka, matematyka w praktyce 104  
3. Biegańska Regina wf, ed.prozdrowotna 103 2 a
4. Buler Marek język angielski 105 a 3 b
5. Bylińska Marzena fizyka pokój nauczycielski  
6. Dankowiakowska Katarzyna język niemiecki 307  
7. Drążkowski Piotr przyroda gabinet dyrektora  
8. Godlewska Anna język polski, ślady epok w kulturze 213 1 b
9. Gustowska Gabriela  biblioteka 207  
10. Jewiak Hanna język hiszpański pokój nauczycielski  
11. Lipiński Waldemar matematyka 104  
12. Lubas Monika pedagog gabinet pedagoga  
13. Madyda Mariola chemia, edukacja kosmetyczna 212  
14. Majewska Emilia geografia 108 1 c
15. Nahajowska Mariola historia, wos 203 2 c
16. Nawotka Sławomir  historia, wos, edukacja dla przyszłości 11 2 b
17. Niedlich-Liczkowska Magdalena język angielski 106 b  
18. Nowakowska Marzena edukacja kosmetyczna pokój nauczycielski  
19. Nowodworska Ewa religia, wychowanie do życia w rodzinie 206  
20. Ossowska Joanna matematyka 14  
21. Reszke Marzenna informatyka, przedsiębiorczość, warsztaty psychologiczno-pedagogiczne, ekonamia w praktyce 4 3 c
22. Szymczak Agata język polski, edukacja prozdrowotna 205 1 a
23. Świerczewski Jaromir wf zaplecze sali gimnastycznej  
24. Tyburska Małgorzata biologia 110 3 a
25. Wesołowska-Anderson Alicja język angielski 105 b  
26. Włosinska Katarzyna język polski, wiedza o kulturze 109