Uczniowie

mLegitymacja

mLegitymacja

Nasza szkoła przystąpiła do projektu mLegitymacja.
​mLegitymacja to legitymacja szkolna w telefonie będąca częścią aplikacji mObywatel. Jest bezpiecznym, nowoczesnym i bezpłatnym narzędziem, które – identycznie jak papierowa legitymacja – poświadcza uprawnienia uczniów do ulgowych przejazdów kolejowych, czy autobusowych.

W tym mobilnym dokumencie zapisane są wszystkie dane, które można znaleźć w papierowej legitymacji: imię i nazwisko ucznia, numer legitymacji, datę wydania, termin ważności, status użytkownika (uczeń), datę urodzenia, PESEL, nazwę i adres szkoły.

Uczniowie mogą korzystać z mLegitymacji w tych samych sytuacjach, w których obecnie korzystają z „tradycyjnych” dokumentów: podczas kontroli biletów, przy zakupie biletów do kina itp. 

Okres ważności mLegitymacji jest taki sam jak okres ważności wydanej wcześniej wersji papierowej. W przypadku utraty ważności „tradycyjnej” legitymacji, mobilna wersja będzie unieważniana. Unieważnienie będzie mogło być dokonane przez szkołę także w przypadku utraty mLegitymacji na skutek uszkodzeń, niepoprawnego działania lub utraty urządzenia mobilnego, w którym była przechowywana (mLegitymacja jest przypisana do konkretnego urządzenia - w momencie zgubienia lub kradzieży telefonu należy natychmiastowo poinformować osoby odpowiedzialne za wydawanie mLegitymacji). 

Uruchomienie mLegitymacji

Aby uruchomić mLegitymację należy:

  1. Złożyć wniosek do dyrektora szkoły o wydanie mLegitymacji  (u wychowawcy lub w sekretariatiacie szkoły).
  2. Dodać do e-dziennika aktualne aktualne zdjęcie spełniające wymogi zdjęcia dokumentowego w formacie JPG lub JPEG o rozmiarze max. 5MB i wymiarach minimum 500×600 px.). 
  3. Pobrać Aplikację mObywatel, potwierdzić regulamin.
  4. Po otrzymaniu ze szkoły kodu aktywacyjnego QR uruchomić System na urządzeniu.

Unieważnienie mLegitymacji

mLegitymacja jest unieważniana w trakcie roku szkolnego:

  1. na wniosek rodziców ucznia (opiekuna prawnego), w szczególności w przypadku utraty mLegitymacji szkolnej na skutek uszkodzeń, niepoprawnego działania lub utraty urządzenia mobilnego, w którym przechowywana była mLegitymacja szkolna;
  2. z urzędu w przypadku utraty ważności wydanej uczniowi legitymacji szkolnej albo e-legitymacji szkolnej (§ 24 ust. 4a rozporządzenia MEN z 26 kwietnia 2018 r.).