Uczniowie

mLegitymacja

mLegitymacja

Nasza szkoła przystąpiła do projektu mLegitymacja.
​mLegitymacja to legitymacja szkolna w telefonie będąca częścią aplikacji mObywatel. Jest bezpiecznym, nowoczesnym i bezpłatnym narzędziem, które – identycznie jak papierowa legitymacja – poświadcza uprawnienia uczniów do ulgowych przejazdów kolejowych, czy autobusowych.

W tym mobilnym dokumencie zapisane są wszystkie dane, które można znaleźć w papierowej legitymacji: imię i nazwisko ucznia, numer legitymacji, datę wydania, termin ważności, status użytkownika (uczeń), datę urodzenia, PESEL, nazwę i adres szkoły.

Uczniowie mogą korzystać z mLegitymacji w tych samych sytuacjach, w których obecnie korzystają z „tradycyjnych” dokumentów: podczas kontroli biletów, przy zakupie biletów do kina itp. 

Okres ważności mLegitymacji jest taki sam jak okres ważności wydanej wcześniej wersji papierowej. W przypadku utraty ważności „tradycyjnej” legitymacji, mobilna wersja będzie unieważniana. Unieważnienie będzie mogło być dokonane przez szkołę także w przypadku utraty mLegitymacji na skutek uszkodzeń, niepoprawnego działania lub utraty urządzenia mobilnego, w którym była przechowywana (mLegitymacja jest przypisana do konkretnego urządzenia - w momencie zgubienia lub kradzieży telefonu należy natychmiastowo poinformować osoby odpowiedzialne za wydawanie mLegitymacji). 

Uruchomienie mLegitymacji

Aby uruchomić mLegitymację należy:

  1. Złożyć wniosek do dyrektora szkoły o wydanie mLegitymacji  (u wychowawcy lub w sekretariatiacie szkoły).
  2. Dodać do e-dziennika aktualne aktualne zdjęcie spełniające wymogi zdjęcia dokumentowego w formacie JPG lub JPEG o rozmiarze max. 5MB i wymiarach minimum 500×600 px.). 

Bezpłatny Kreator zdjęć do mLegitymacji dostępny jest TUTAJ

  1. Pobrać Aplikację mObywatel, potwierdzić regulamin.
  2. Po otrzymaniu ze szkoły kodu aktywacyjnego QR uruchomić System na urządzeniu.

Unieważnienie mLegitymacji

mLegitymacja jest unieważniana w trakcie roku szkolnego:

  1. na wniosek rodziców ucznia (opiekuna prawnego), w szczególności w przypadku utraty mLegitymacji szkolnej na skutek uszkodzeń, niepoprawnego działania lub utraty urządzenia mobilnego, w którym przechowywana była mLegitymacja szkolna;
  2. z urzędu w przypadku utraty ważności wydanej uczniowi legitymacji szkolnej albo e-legitymacji szkolnej (§ 24 ust. 4a rozporządzenia MEN z 26 kwietnia 2018 r.).