Uczniowie

Wolontariat

Klasy humanistyczno-pedagogiczne 1B, 1H, 2B i 3B uczestniczyły w dniu 12 grudnia w spotkaniach z dyrektorem Schroniska i Noclegowni dla Bezdomnych Mężczyzn, panem Tomaszem Jurkiewiczem. Uczniowie zostali zapoznani z problemem bezdomności, przyczynami, z powodu których ludzie tracą dach nad głową, a także sposobami pomocy.
Pan Jurkiewicz przedstawił również podstawy prawne, zgodnie z którymi udzielana jest pomoc, a także omówił występowanie zjawiska na terenie Gminy Miasta Toruń.
W listopadzie z inicjatywy Samorządu Szkolnego oraz Wolontariatu Szkolnego przeprowadzono zbiórkę odzieży oraz środków opatrunkowych z przeznaczeniem dla Schroniska. Współpraca będzie kontynuowana.
Adres Schroniska
http://www.msbm.torun.pl/index.php

Wróć