Kandydaci

W roku szkolnym 2024/2025 nabór do klas pierwszych IX LO w Toruniu będzie realizowany z wykorzystaniem elektronicznego systemu naboru.


LINK DO STRONY NABORU

 

Termin składania wniosku wraz z dokumentami -  od 13 maja 2024 r. (poniedziałek) do 14 czerwca 2024 r. (piątek) do godz. 15.00 

Termin uzupełnienia wiosku o świadectwo i zaświadczenie o wyniku egzaminu -  od 25 czerwca 2024 r. (wtorek) do 9 lipca 2024r. (wtorek) do godz. 15.00

Termin ogłoszenia list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych - 16 lipca 2024 r. (wtorek) godz. 12.00

Potwierdzenie woli przyjęcia poprzez złożenie oryginałów świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty - do 19 lipca 2024 r. (piątek) do godz. 15.00

Termin ogłoszenia list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 22 lipca 2024 r. (poniedziałek) godz. 12.00

 

Zarządzenie Nr 4/2024 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2024/2025 do: publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół branżowych II stopnia i publicznych szkół policealnych w województwie kujawsko-pomorskim dostąpne jest TUTAJ

 

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty lub egzaminem maturalnym oraz konkursów dla uczniów szkół i placówek artystycznych w roku szkolnym 2023/2024

Wykaz konkursów dla uczniów szkół i placówek artystycznych, organizowanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego lub Centrum Edukacji Artystycznej, uprawniających do przyjmowania laureatów do przyjmowania laureatów tych konkursów w pierwszej kolejności do publicznych szkół wymienionych w art. 132 ustawy Prawo oświatowe w roku szkolnym 2023/2024

 

W roku szkolnym 2024/2025 zostaną utworzone następujące klasy:

1A - profil prozdrowotny

1B - profil humanistyczno-pedagogiczny

1C - profil ogólny z językiem hiszpańskim

 

Profile dla kandydatów do IX LO w Toruniu w roku szkolnym 2024/2025

Nazwa profilu

Profil

Profil

Profil

Prozdrowotny

Humanistyczno-pedagogiczny

Ogólny z językiem hiszpańskim 

Rozszerzone przedmioty

 • biologia
 • język angielski
 • historia
 • język polski 
 • geografia 
 • język angielski

Języki obce

 • angielski
 • niemiecki lub hiszpański
 • angielski
 • niemiecki lub hiszpański
 • angielski
 • hiszpański

Przedmioty profilowe

 • edukacja prozdrowotna z podstawami dietetyki, fizjologia wysiłku fizycznego, ratownictwo medyczne
 • warsztaty humanistyczno-pedagogiczne
 • warsztaty rozwoju osobistego

Przedmioty przygotowujące do matury

 • matematyka w praktyce
 • motywy literackie
 • matematyka w praktyce
 • angielski w praktyce
 • matematyka w praktyce
 • motywy literackie

fakultety w klasie IV z najczęściej wybieranych przedmiotów na maturę w zakresie rozszerzonym

 

WSKAZÓWKI DLA TYCH, KTÓRZY WIEDZĄ I NIE WIEDZĄ, KIM CHCĄ BYĆ W PRZYSZŁOŚCI

1. Jeżeli już wiesz, na jakiej uczelni chcesz studiować w przyszłości:

sprawdź, czy wybrane przez Ciebie liceum ma w swojej ofercie przedmiotów rozszerzonych te, które preferowane są podczas rekrutacji na studia (powinieneś sprawdzić na uczelni, jakie to są przedmioty).

2. Jeżeli jeszcze nie wiesz, na jakiej uczelni chcesz studiować w przyszłości:

zastanów się, jakich przedmiotów najchętniej się uczysz i wybierz liceum, w którym lubiane przez Ciebie przedmioty będą nauczane w zakresie rozszerzonym.

3. Jeśli wciąż nie jesteś pewien, czego chcesz się uczyć w liceum i co będziesz studiować w przyszłości:

wybierz liceum, które proponuje szeroką ofertę przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym.

profil prozdrowotny   profil pedagogiczny profil ogólny