Rodzice

Rada Rodziców

Lp. Imię i nazwisko Funkcja Klasa
Prezydium RR
1. Barbara Setniewska przewodniczący 4 B
2. Ewa Sadowska wiceprzewodnicząca 4 B
3. Beata Suchowska wiceprzewodnicząca 1 Gg
4. Katarzyna Wojnowska skarbnik 14 A
       Kontakt do przewodniczącej Rady Rodziców, p.Barbary Setniewskiej:

tel. 533 077 770