Rodzice

Rada Rodziców

Lp. Imię i nazwisko Funkcja Klasa
Prezydium RR
1. Barbara Setniewska przewodniczący 1 Bp
2. Ewa Sadowska wiceprzewodnicząca 3 B
3. Beata Suchowska wiceprzewodnicząca 1 Gg
4. Katarzyna Wojnowska skarbnik 1 Ap
       Kontakt do przewodniczącej Rady Rodziców, p.Barbary Setniewskiej:

tel. 533 077 770