Rodzice

Rada Rodziców

Lp. Imię i nazwisko Funkcja Klasa
Prezydium RR
1. Piotr Ziembikiewicz przewodniczący 2 c
2. Agnieszka Gleba wiceprzewodnicząca 3 c
3. Justyna Lipińska członek 3 b
4. Ewa Sadowska członek 1 b
5. Justyna Wesołowska członek 1 a
Komisja Rewizyjna
1. Katarzyna Śmigiel członek 1 c
2. Irena Lep członek 2 a
Pozostali członkowie
1. Jolanta Gołębiewska członek 2 b
2. Ireneusz Bartoszak  członek 3 aKontakt do przewodniczącego Rady Rodziców, p. Piotra Ziembikiewicza:

tel. 695 274 687
mail: pziem@geofizyka.pl