Rodzice

Rada Rodziców

Lp. Imię i nazwisko Funkcja Klasa Numer kontaktowy
Prezydium RR
1. Anna Cichowicz-Borowska przewodnicząca 1H 668-157-113
2. Monika Sulecka-Skiba wiceprzewodnicząca 1A, 2E 888-881-730
3. Iwona Kaczmarek-Udowiuk wiceprzewodnicząca 1D 667-427-718