Rodzice

Rada Rodziców

Lp. Imię i nazwisko Funkcja Klasa
Prezydium RR
1. Krzysztof Chechłowski przewodniczący 3 d
2. Agnieszka Gleba wiceprzewodnicząca 2 c
3. Irena Lep członek 1 a
4. Renata Cichocka członek 2 a
5. Justyna Lipinska członek 2 b
Komisja Rewizyjna
1. Marek Hoły członek 1 c
2. Marek Kaczmarek członek 3 a
Pozostali członkowie
1. Gabriela Szpejna członek 3 c
2. Krzysztof Wiechowski członek 1 b