Kandydaci

Profile

PROFIL PROZDROWOTNY 2024/2025

Klasy o profilu prozdrowotnym to Akademickie Klasy Patronackie Powiślańskiej Szkoły Wyższej

Przedmioty uzupełniające: 
- edukacja prozdrowotna, w tym podstawy dietetyki, fizjologia wysiłku fizycznego, ratownictwo medyczne, animacja czasu wolnego, teoria sportu i rekreacji

Przedmioty rozszerzone: 
- biologia 
- język angielski

Językie obce:

- język angielski
- język niemiecki lub hiszpański

Oferta klasy:
- wyjazdowe warsztaty profilowe

- wolontariat sportowy, organizowanie i współorganizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych na terenie szkoły i miasta 
- zajęcia praktyczne w instytucjach partnerskich
- możliwość zdobycia kwalifikacji zawodowych (np. instruktor rekreacji ruchowej w trzech specjalizacjach)
- w ramach lepszego przygotowania do matury – matematyka w praktyce oraz motywy literackie w dwóch ostatnich latach nauki 
- warsztaty uważności

Absolwent otrzymuje:
-
zaświadczenia, certyfikaty lub książeczki instruktorskie potwierdzające ukończone kursy, np. instruktora rekreacji ruchowej o specjalności Nordic Walking oraz specjalności Fitness - nowoczesne formy gimnastyki,
- przygotowanie do zdobycia kwalifikacji zawodowych z zakresu animacji czasu wolnego
- certyfikat Programu Czas na Uważność
- zaświadczenia potwierdzające udział w innych formach aktywności, np w wolontariacie, kursie pierwszej pomocy

Opis profilu:

Edukacja prozdrowotna to ważny element programu nauczania w Dziewiątce. Naszym nadrzędnym celem jest promowanie zdrowego stylu życia. Aby to osiągnąć społeczność szkolna stara się:

- kształtować poczucie odpowiedzialności za zdrowie u każdej osoby, w rodzinie i w społeczności lokalnej,
- stwarzać uczniom i pracownikom realne i atrakcyjne możliwości dokonywania zdrowych wyborów,
-  umożliwia uczniom rozwój ich potencjału fizycznego, psychicznego i społecznego oraz wzmacnia poczucie własnej wartości,
- zapewnić dodatkowe certyfikowane szkolenia, które pozwolą zdobyć kwalifikacje zawodowe,
- przybliżyć zagadnienia rozszerzonej biologii, aby ułatwić poznanie tajników zdrowia, rozszerzyć horyzonty na dalszą edukację,
- pomóc w odkrywaniu środowiska profesjonalistów poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych, targach i warsztatach wyjazdowych,
- dotrzeć do uczniów aktywnych, lubiących wyzwania.

Dodatkowe informacje na temat profilu uzyskasz od:

Agaty Szymczak – nauczycielki języka polskiego i trenera personalnego: agata.szymczak.as(małpa)gmail.com

Reginy Biegańskiej – nauczycielki wychowania fizycznego i edukacji prozdrowotnej: regib(małpa)wp.pl