Szkoła

Szkolny Program PW

Program wychowawczo-profilaktyczny IX Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Jagiellończyka w Toruniu przyjęto uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 29 września 2017 r. oraz uchwałą Rady Rodziców z dnia 22 września 2017 i w porozumieniu z Samorządem Uczniowskim z dnia 29 września 2017 r.