Uczniowie

Lektury szkolne

Lektura obowiązkowa
ZAKRES PODSTAWOWY ZAKRES ROZSZERZONY
1. Utwory literackie (epickie i dramatyczne) poznawane w całości
(na egzaminie maturalnym obowiązuje znajomość całego utworu):
1) Jan Parandowski, Mitologia, część I Grecja;
2) Sofokles, Antygona;
3) Jan Kochanowski, Odprawa posłów greckich;
4) William Szekspir, Makbet;
5) Molier, Skąpiec;
6) Adam Mickiewicz, Konrad Wallenrod; Dziady cz. III;
7) Juliusz Słowacki, Kordian;
8) Bolesław Prus, Lalka;
9) Eliza Orzeszkowa, Gloria victis;
10) Henryk Sienkiewicz, Potop;
11) Fiodor Dostojewski, Zbrodnia i kara;
12) Stanisław Wyspiański, Wesele;
13) Stefan Żeromski, Przedwiośnie;
14) Tadeusz Borowski, opowiadania: Proszę państwa do gazu, Ludzie, którzy szli;
15) Gustaw Herling-Grudziński, Inny świat;
16) Hanna Krall, Zdążyć przed Panem Bogiem;
17) Albert Camus, Dżuma;
18) George Orwell, Rok 1984;
19) Sławomir Mrożek, Tango;
20) Marek Nowakowski, Raport o stanie wojennym (wybrane opowiadanie); Górą „Edek” (z tomu Prawo prerii);
21) Jacek Dukaj, Katedra (z tomu W kraju niewiernych);
22) Andrzej Stasiuk, Miejsce (z tomu Opowieści galicyjskie);
23) Olga Tokarczuk, Profesor Andrews w Warszawie (z tomu Gra na wielu bębenkach).
1) William Szekspir, Hamlet;
2) Juliusz Słowacki, Lilla Weneda;
3) Zygmunt Krasiński, Nie-Boska Komedia;
4) realistyczna lub naturalistyczna powieść europejska (Honoré de Balzac, Ojciec Goriot lub Charles Dickens, Klub Pickwicka, lub Mikołaj Gogol, Martwe dusze, lub Gustaw Flaubert, Pani Bovary);
5) Stanisław Wyspiański, Noc listopadowa;
6) Michaił Bułhakow, Mistrz i Małgorzata;
7) Stanisław Ignacy Witkiewicz, Szewcy;
8) Bruno Schulz, wybrane opowiadania z tomu Sklepy cynamonowe;
9) Tadeusz Konwicki, Mała Apokalipsa;
10) Sławomir Mrożek, wybrane opowiadania.
2. Utwory literackie (epickie i dramatyczne) omawiane we fragmentach
(na egzaminie maturalnym nie obowiązuje znajomość całego utworu):

1) Biblia, w tym fragmenty Księgi Rodzaju, Księgi Hioba, Księgi Koheleta, Pieśni nad Pieśniami, Księgi Psalmów, Apokalipsy św. Jana;
2) Homer, Iliada (fragmenty);

3) Lament świętokrzyski (fragmenty); Legenda o św. Aleksym (fragmenty); Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią (fragmenty);
4) Kwiatki świętego Franciszka z Asyżu (fragmenty);
5) Pieśń o Rolandzie (fragmenty);
6) Gall Anonim, Kronika polska (fragmenty);
7) Dante Alighieri, Boska Komedia (fragmenty);
8) Piotr Skarga, Kazania sejmowe (fragmenty);
9) Jan Chryzostom Pasek, Pamiętniki (fragmenty).

1) Homer, Odyseja (fragmenty);
2) Arystoteles, Poetyka, Retoryka (fragmenty);
3) Platon, Państwo (fragmenty);
4) św. Augustyn, Wyznania (fragmenty);

5) św. Tomasz z Akwinu, Summa teologiczna (fragmenty);
6) Michel de Montaigne, Próby (fragmenty);
7) Franz Kafka, Proces (fragmenty).

3. Utwory poetyckie
(na egzaminie maturalnym nie będzie sprawdzana znajomość treści wierszy):
1) Horacy – wybrane utwory;
2) Bogurodzica;
3) Jan Kochanowski, wybrane pieśni, w tym: Pieśń IX ks. I, Pieśń V ks. II; tren IX, X, XI, XIX;
4) wybrane wiersze następujących poetów:
Daniel Naborowski, Jan Andrzej Morsztyn,
Mikołaj Sęp-Szarzyński;
5) Ignacy Krasicki, Hymn do miłości ojczyzny, wybrane satyry;
6) Franciszek Karpiński, wybór sielanek i liryki religijnej;
7) Adam Mickiewicz, Oda do młodości; wybrane ballady, w tym Romantyczność; wybrane sonety z cyklu Sonety krymskie oraz inne wiersze;
8) Juliusz Słowacki, wybrane wiersze, w tym Grób Agamemnona (fragmenty), Testament mój;
9) wybrane wiersze następujących poetów: Cyprian Kamil Norwid, Adam Asnyk,
Jan Kasprowicz, Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Leopold Staff, Bolesław Leśmian, Julian Tuwim, Jan Lechoń, Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, Julian Przyboś, Krzysztof Kamil Baczyński, Stanisław Baliński, wybrane wiersze z okresu emigracyjnego, Kazimierz Wierzyński, wybrane wiersze z okresu emigracyjnego, Czesław Miłosz, w tym wybrane wiersze z tomu Ocalenie oraz Traktat moralny (fragmenty), Tadeusz Różewicz, Jarosław Marek Rymkiewicz, Wisława Szymborska, Zbigniew Herbert, w tym wybrane wiersze z tomów Pan Cogito oraz Raport z oblężonego Miasta, Stanisław Barańczak, Wojciech Wencel;
10) wybrane utwory okresu stanu wojennego.
1) Jan Kochanowski, Treny (jako cykl poetycki);
2) Cyprian Kamil Norwid, Bema pamięci żałobny – rapsod, Fortepian Szopena, Czarne kwiaty (fragmenty), Promethidion (fragmenty);
3) Wybrane wiersze następujących poetów: Józefa Czechowicza, Tadeusza Gajcego, Mirona Białoszewskiego.
4. Inne:
powojenna piosenka literacka – wybrane utwory Jacka Kaczmarskiego oraz Agnieszki Osieckiej. wybrane eseje następujących autorów: Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Zbigniewa Herberta, Zygmunta Kubiaka, Jarosława Marka Rymkiewicza (co najmniej po jednym utworze).

 

Lista lektur obowiązkowych w latach szkolnych 2022/2023 i 2023/2024
(zgodna z wymaganiami egzaminacyjnymi)


Poziom podstawowy
Biblia, w tym fragmenty Księgi Rodzaju, Księgi Hioba, Księgi Koheleta, Pieśni nad Pieśniami, Księgi Psalmów, Apokalipsy św. Jana
Jan Parandowski, Mitologia, część I Grecja
Homer, Iliada (fragmenty)
Sofokles, Antygona
Kwiatki świętego Franciszka z Asyżu (fragmenty)
Lament świętokrzyski (fragmenty)
Legenda o św. Aleksym (fragmenty)
Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią (fragmenty)
Pieśń o Rolandzie (fragmenty)
Gall Anonim, Kronika polska (fragmenty)
Dante Alighieri, Boska Komedia (fragmenty)
Jan Kochanowski, Odprawa posłów greckich
Piotr Skarga, Kazania sejmowe (fragmenty)
Jan Chryzostom Pasek, Pamiętniki (fragmenty)
William Szekspir, Makbet
Molier, Skąpiec
Adam Mickiewicz, Konrad Wallenrod, Dziady cz. III
Juliusz Słowacki, Kordian
Bolesław Prus, Lalka
Eliza Orzeszkowa, Gloria victis
Henryk Sienkiewicz, Potop
Fiodor Dostojewski, Zbrodnia i kara
Stanisław Wyspiański, Wesele
Stefan Żeromski, Przedwiośnie
Tadeusz Borowski, Proszę państwa do gazu, Ludzie, którzy szli

Gustaw Herling-Grudziński, Inny świat
Hanna Krall, Zdążyć przed Panem Bogiem
Albert Camus, Dżuma
George Orwell, Rok 1984
Sławomir Mrożek, Tango
Marek Nowakowski, Raport o stanie wojennym (wybrane opowiadanie), Górą „Edek” (z tomu Prawo prerii)
Jacek Dukaj, Katedra (z tomu W kraju niewiernych)
Andrzej Stasiuk, Miejsce (z tomu Opowieści galicyjskie)
Olga Tokarczuk, Profesor Andrews w Warszawie (z tomu Gra na wielu bębenkach)
Ponadto z zakresu szkoły podstawowej: bajki Ignacego Krasickiego, Dziady cz. II i Pan Tadeusz Adama Mickiewicza, Balladyna Juliusza Słowackiego.
W wypracowaniu na poziomie podstawowym zdający może również odwołać się do lektur obowiązkowych ujętych w wymaganiach egzaminacyjnych dla poziomu rozszerzonego, tj.:

Poziom rozszerzony
Homer, Odyseja (fragmenty)
Arystoteles, Poetyka, Retoryka (fragmenty)
Platon, Państwo (fragmenty)
św. Augustyn, Wyznania (fragmenty)
św. Tomasz z Akwinu, Summa teologiczna (fragmenty)
Michel de Montaigne, Próby (fragmenty)
William Szekspir, Hamlet
Juliusz Słowacki, Lilla Weneda
Zygmunt Krasiński, Nie-Boska Komedia
realistyczna lub naturalistyczna powieść europejska (Honoré de Balzac, Ojciec Goriot lub Charles Dickens, Klub Pickwicka, lub Mikołaj Gogol, Martwe dusze, lub Gustaw Flaubert, Pani Bovary)
Stanisław Wyspiański, Noc listopadowa
Franz Kafka, Proces (fragmenty)
Michaił Bułhakow, Mistrz i Małgorzata
Stanisław Ignacy Witkiewicz, Szewcy
Bruno Schulz, wybrane opowiadania z tomu Sklepy cynamonowe
Tadeusz Konwicki, Mała Apokalipsa
Sławomir Mrożek, wybrane opowiadania
W wypracowaniu na poziomie podstawowym zdający może także odwołać się do lektur obowiązkowych wskazanych w podstawie programowej dla zakresu podstawowego i rozszerzonego, nieujętych w wymaganiach egzaminacyjnych, tj.:
Poziom podstawowy
William Szekspir, Romeo i Julia
Ignacy Krasicki, wybrane satyry
Adam Mickiewicz, wybrane ballady, w tym Romantyczność
Bolesław Prus, Z legend dawnego Egiptu
Władysław Stanisław Reymont, Chłopi (tom I – Jesień)
Stefan Żeromski, Rozdzióbią nas kruki, wrony…
Witold Gombrowicz, Ferdydurke (fragmenty)

Józef Mackiewicz, Droga donikąd (fragmenty)
Antoni Libera, Madame
Ryszard Kapuściński, Podróże z Herodotem (fragmenty)
Poziom rozszerzony
Arystofanes, Chmury
Wergiliusz, Eneida (fragmenty)
François Rabelais, Gargantua i Pantagruel (fragmenty)
Jan Kochanowski, Treny (jako cykl poetycki)
Jorge Luis Borges, wybrane opowiadanie
Janusz Głowacki, Antygona w Nowym Jorku

Wykaz zaprezentowany na podstawie