Rodzice

Wychowawcy

Klasa

Wychowawca

Drugi wychowawca

1 a Agata Szymczak Regina Biegańska
1 b Anna Godlewska Monika Lubas
1 c Emilia Majewska Mariola Nahajowska
2 a Regina Biegańska Agata Szymczak
2 b Sławomir Nawotka Marek Buler
2 c Mariola Nahajowska Marzenna Reszke
3 a Małgorzata Tyburska Joanna Ossowska
3 b Marek Buler Sławomir Nawotka
3 c Marzenna Reszke Mariola Nahajowska