Uczniowie

Wolontariat

W dniach 18-19 listopada 2016 roku grupa 16 osób z klasy 2b razem z nauczycielami p.Markiem Bulerem i p.Ewą Nowodworską gościła w SOW w Trzcińcu. Celem naszego wyjazdu było wzięcie udziału w Międzynarodowym Sympozjum Resocjalizacyjnym oraz integracja ze społecznością ośrodka. Salezjański Ośrodek Wychowawczy w Trzcińcu jest niepubliczną placówką resocjalizacyjną, przeznaczoną dla chłopców niedostosowanych społecznie bądź z zaburzeniami zachowania, którzy weszli w pierwszy konflikt z prawem i dla których sąd dla nieletnich postanowił zastosować środek wychowawczy w postaci umieszczenia w MOW (Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy).

Odbywające się po raz szósty w Trzcińcu sympozjum dotyczyło tematu:

Cała grupa z ks. dyrektorem Wiesławem Psionką.

Wieczorem zorganizowano dla nas dyskotekę z zabawami integracyjnymi prowadzoną przez wodzirejów. Wszyscy świetnie się bawiliśmy.

W sobotę przed południem wzięliśmy udział w warsztatach tanecznych, prowadzonych przez Oliwię Drożdż, tancerkę, która zajmuje trzecie miejsce na świecie w tańcach towarzyskich.

Między kolejnym tańcami dziewczyny poprowadziły „zabawę z krzesłami".


Pobyt w SOW w Trzcińcu był czasem radości, poznawania systemu prewencyjnego księdza Bosco, przełamywania stereotypów, m.in. na temat młodzieży z ośrodków wychowawczych oraz nawiązywania nowych znajomości.

Na koniec ks. dyrektor odprawił nam Mszę świętą i zrobiliśmy ostatnie wspólne zdjęcie.

Być może uda się nam podtrzymać współpracę z salezjanami w Trzcińcu i za jakiś czas będziemy mogli kolejny raz zrobić razem „coś dobrego".

Wróć