Szkoła

Raport z ewaluacji zewnętrznej

W dniu 28 czerwca 2017 r. w IX Liceum Ogólnokształcacym zakończyła się ewaluacja zewnętrzna przeprowadzona przez Kujawsko-Pomorskie Kuratorium Oświaty w obszarach:


1. Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne.
2. Szkoła wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.  

Raport z ewaluacji znajduje się na stronie www.npseo.pl w zakładce raport.

Zapraszamy do zapoznania się z nim.