Kandydaci

Profile

PROFIL HUMANISTYCZNO-PEDAGOGICZNY


Przedmioty uzupełniające:
- warsztaty psychologiczno-pedagogiczne
- edukacja artystyczna

Przedmioty rozszerzone:

- język polski
​- historia

Oferta klasy: 
- wyjazdowe warsztaty z zakresu wolontariatu, pomocy rówieśniczej, wejścia na rynek pracy
- wolonotariat szkolny
- kurs pierwszej pomocy i języka migowego
- zajęcia praktyczne w placówkach oświatowych
- udział w akcjach miejskich i szkolnych

Absolwent otrzymuje:
- zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z zakresu wolontariatu
- certyfikat Młodzieżowego Lidera Wsparcia Rówieśniczego
- certyfikat potwierdzający ukończenie kursu pierwszej pomocy
- zaświadczenia potwierdzające udział w innych formach aktywności