Kandydaci

Profile

PROFIL PEDAGOGICZNY

 

 

Zajęcia profilowe:
- warsztaty psychologiczno-pedagogiczne,
- edukacja dla przyszłości. 

Przedmioty rozszerzone: 
- historia, język angielski lub niemiecki* 

Trzecie rozszerzenie - Twój wybór: 
biologia, geografia, chemia, wos*
*po utworzeniu się grupy


    Profil ma prawie 20-letnią tradycję. Jego program sprzyja rozwijaniu zainteresowań, zwłaszcza z zakresu psychologii i pedagogiki. Oferta obejmuje: wyjazd integracyjny z elementami treningu interpersonalnego; warsztaty psychologiczno-pedagogiczne, które kształtują i rozwijają umiejętności psychospołeczne i pracy z drugim człowiekiem; warsztaty edukacja dla przyszłości obejmują szkolenia z zakresu wolontariatu, aktywnego wejścia na rynek pracy oraz młodzieżowych liderów promocji zdrowia.
Dodatkowo uczniowie mają możliwość udziału w Wolontariacie Szkolnym, zajęciach praktycznych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, prowadzenia szkoleń i konferencji dla dzieci i młodzieży. Dla osób chętnych istnieje możliwość ukończenia kursu wychowawcy kolonijnego. 

Program profilu stanowi bazę do kontynuacji nauki na kierunkach humanistycznych i medycznych. Nasi absolwenci są studentami m.in. pedagogiki, psychologii, resocjalizacji, fizjoterapii i innych.

Zobacz ulotkę profilu pedagogicznego