Kandydaci

Profile

PROFIL HUMANISTYCZNO-PEDAGOGICZNY 2024/2025


Przedmioty uzupełniające:
- warsztaty humanistyczno-pedagogiczne
- edukacja artystyczna

Przedmioty rozszerzone:

- język polski
​- historia

Językie obce:

- język angielski
- język niemiecki lub hiszpański

Oferta klasy: 
- wyjazdowe warsztaty z zakresu wolontariatu, pomocy rówieśniczej, wejścia na rynek pracy
- wolonotariat szkolny
- kurs pierwszej pomocy
- zajęcia praktyczne w placówkach oświatowych
- udział w akcjach miejskich i szkolnych

Absolwent otrzymuje:
- zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z zakresu wolontariatu
- certyfikat Młodzieżowego Lidera Wsparcia Rówieśniczego
- certyfikat potwierdzający ukończenie kursu pierwszej pomocy
- zaświadczenia potwierdzające udział w innych formach aktywności

Opis profilu:

Każda klasa pedagogiczna w pierwszych dniach roku szkolnego wyjeżdża na zajęcia integracyjne. Naszą bazą od 20 lat jest Miejski Ośrodek Rekreacji i Wypoczynku w Rudniku k. Grudziądza. Las, jezioro, cisza i z dala od domu.

W trakcie trzydniowego wyjazdu przeprowadzamy zajęcia integrujące grupę, prowadzone przez panią pedagog w ramach warsztatów psychologiczno - pedagogicznych. Jednocześnie wychowawca przeprowadza rozmowy indywidualne z każdą osobą. Dzięki temu lepiej poznaje podopiecznych i wie jakie były motywacje do wyboru tej klasy, poznaje Wasze zainteresowania i oczekiwania. Szczere rozmowy pomagają także zidentyfikować ewentualne problemy, z którymi zmaga się dana osoba. Można zaprogramować pomoc, ale jednocześnie łatwiej będzie zrozumieć późniejsze zachowania.

 

Opiekunowie profilu prowadzą zajęcia wprowadzające.

Nauczyciel języka angielskiego przeprowadza test wstępny, który pozwoli określić stopień umiejętności z przedmiotu i ułatwia podział na grupy. Dzięki temu osoby słabiej zaawansowane językowo będą w grupie podstawowej, a radzące sobie lepiej będą w grupie zaawansowanej.

Ponadto odbywa się trening wprowadzający do Mnemotechnik – technik pozwalających na lepsze zapamiętywanie materiału.

Opiekun Wolontariatu Szkolnego prowadzi wstępne szkolenie z zakresu wolontariatu. Oprócz samej idei, uczniowie poznają zasady działania wolontariatu w szkole, priorytety w działaniu oraz oczekiwania od uczestników. Ponadto odbywa się spotkanie, podczas którego uczniowie poznają zasady funkcjonowania klasy, mając możliwość zgłoszenia swoich propozycji.

Wolontariat Szkolny działa od roku 2004. W ciągu kilkunastu lat w jego pracach uczestniczyło już ponad 250 uczennic i uczniów. Jego ideą jest uzupełnienie treści poznanych na zajęciach lekcyjnych i warsztatach o działalność praktyczną. Działalność wolontariacka jest dobrowolna i bezinteresowna. Przystępują do niej osoby, które chcą poświęcić trochę czasu innym, zdobyć doświadczenie w pracy z drugim człowiekiem, przekuć teorię w praktykę.

Nasza działalność skupia się w dwóch filarach: praca ciągła i akcyjna. Pierwsza polega na regularnym odwiedzaniu osób wymagających wsparcia i prowadzeniu zajęć rehabilitacyjnych oraz opiekuńczych. Druga opiera się na jednorazowym udziale w imprezie charytatywnej lub sportowej.

Szczegóły działalności Wolontariatu Szkolnego, nasze akcje i szkolenia, a także naszych partnerów znajdziecie tu: KLIK.

Warsztaty, szkolenia, zajęcia wyjazdowe są nieodłączną cechą funkcjonowania klasy humanistyczno-pedagogicznej. W czteroletnim cyklu planujemy cztery wyjazdy o takim charakterze.

Oprócz szkolenia wstępnego z zakresu wolontariatu, zapraszamy uczniów na 20. godzinne warsztaty wolontariackie obejmujące całość idei. Poznajemy historię i współczesność działalności filantropijnej, przedstawiamy aspekty prawne, analizujemy postawy, aktualne trendy. Ćwiczymy również konieczne w tej pracy zachowania.

Kolejne warsztaty dotyczą pomocy rówieśniczej. Kto, jak nie rówieśnik zrozumie lepiej koleżankę lub kolegę? Niestety wielu młodych ludzi popada w różne problemy. Nie mają zaufania do osób dorosłych, rodziców i szkoły. Dlatego doceniamy wpływ koleżanki, kolegi, przyjaciół i staramy się nauczyć pomagać poprzez wsparcie rówieśnicze. Oprócz zajęć teoretycznych, mówiących jak programować taką pomoc, podajemy konkretne przykłady z życia. Zajęcia prowadzą szkolni oraz pozaszkolni specjaliści z zakresu terapii, psychologii, zawodowi trenerzy. W części praktycznej uczestnicy przygotowują projekt, w którym przedstawiają swoją wizję pomocy osobie tego wymagającej.

Zakończeniem trzyletniego cyklu wolontariackiego jest szkolenie dotyczące wejścia na rynek pracy. Jest to podsumowanie całej działalności w Wolontariacie Szkolnym. Suma doświadczeń oraz uzyskanych kontaktów powoduje, że przyszły absolwent tej klasy ma ułatwioną decyzję co do dalszej edukacji i pracy. Podczas zajęć prezentujemy możliwości podjęcia pracy, wykorzystując zdobyte w szkole wiedzę i umiejętności. Uczymy szukać możliwości kontynuowania działalności już jako pracownik. Pokazujemy, jak można znaleźć stałe zajęcie w kraju i za granicą.

Ponadto:

Wszystkie warsztaty i szkolenia kończymy ewaluacją. Pomaga to poprawić i uatrakcyjnić ofertę dla Waszych następców.

Z każdego wyjazdu (oprócz integracyjnego) przywozicie zaświadczenia lub certyfikat o ukończeniu warsztatów lub szkoleń.

Corocznie aplikujemy o fundusze unijne w konkursach organizowanych przez Gminę Miasta Toruń. Dzięki temu uczestnicy opłacają jedynie 30% faktycznych kosztów wyjazdów.

Doświadczenie w pracy pedagogicznej zdobywamy także poprzez współpracę z placówkami oświatowymi oraz pozarządowymi (Ośrodek Tęcza, Samarytanin, SP19, Stowarzyszenie Patron, Fundacja Kosmiczna Droga do Gwiazd). Odbywa się to poprzez wizyty, zajęcia obserwacyjne, praktyk, pomoc w przeprowadzaniu akcji i imprez.

Podobnie jak uczniowie innych klas, możecie zdobyć certyfikat pierwszej pomocy. Zajęcia odbywają się na terenie szkoły i prowadzone sa przez specjalistów.

Dodatkowe informacje na temat profilu uzyskasz od:

 Marka Bulera – nauczyciela języka angielskiego: marekblr(małpa)interia.pl

   

 Sławomira Nawotki – nauczyciela historii: nasl(małpa)tlen.pl