Kandydaci

Profile

PROFIL HUMANISTYCZNO-PEDAGOGICZNY


Przedmioty uzupełniające:
- warsztaty psychologiczno-pedagogiczne
- edukacja artystyczna

Przedmioty rozszerzone:

- język polski
​- historia

Oferta klasy: 
- wyjazdowe warsztaty z zakresu wolontariatu, pomocy rówieśniczej, wejścia na rynek pracy
- wolonotariat szkolny
- kurs pierwszej pomocy
- zajęcia praktyczne w placówkach oświatowych
- udział w akcjach miejskich i szkolnych

Absolwent otrzymuje:
- zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z zakresu wolontariatu
- certyfikat Młodzieżowego Lidera Wsparcia Rówieśniczego
- certyfikat potwierdzający ukończenie kursu pierwszej pomocy
- zaświadczenia potwierdzające udział w innych formach aktywności

Opis profilu:

Każda klasa pedagogiczna w pierwszych dniach roku szkolnego wyjeżdża na zajęcia integracyjne. Naszą bazą od 20 lat jest Miejski Ośrodek Rekreacji i Wypoczynku w Rudniku k. Grudziądza. Las, jezioro, cisza i z dala od domu.

W trakcie trzydniowego wyjazdu przeprowadzamy zajęcia integrujące grupę, prowadzone przez panią pedagog Monikę Lubas w ramach warsztatów psychologiczno - pedagogicznych. Jednocześnie wychowawca przeprowadza rozmowy indywidualne z każdą osobą. Dzięki temu lepiej poznaje podopiecznych i wie jakie były motywacje do wyboru tej klasy, poznaje Wasze zainteresowania i oczekiwania. Szczere rozmowy pomagają także zidentyfikować ewentualne problemy, z którymi zmaga się dana osoba. Można zaprogramować pomoc, ale jednocześnie łatwiej będzie zrozumieć późniejsze zachowania.

 

Opiekunowie profilu panowie Marek Buler i Sławomir Nawotka prowadzą zajęcia wprowadzające.

Nauczyciel języka angielskiego, pan Marek Buler przeprowadza test wstępny, który pozwoli określić stopień umiejętności z przedmiotu i ułatwia podział na grupy. Dzięki temu osoby słabiej zaawansowane językowo będą w grupie podstawowej, a radzące sobie lepiej będą w grupie zaawansowanej.

Ponadto odbywa się trening wprowadzający do Mnemotechnik – technik pozwalających na lepsze zapamiętywanie materiału.

Opiekun Wolontariatu Szkolnego pan Sławomir Nawotka prowadzi wstępne szkolenie z zakresu wolontariatu. Oprócz samej idei, uczniowie poznają zasady działania wolontariatu w szkole, priorytety w działaniu oraz oczekiwania od uczestników. Ponadto odbywa się spotkanie, podczas którego uczniowie poznają zasady funkcjonowania klasy, mając możliwość zgłoszenia swoich propozycji.

Wolontariat Szkolny działa od roku 2004. W ciągu kilkunastu lat w jego pracach uczestniczyło już ponad 250 uczennic i uczniów. Jego ideą jest uzupełnienie treści poznanych na zajęciach lekcyjnych i warsztatach o działalność praktyczną. Działalność wolontariacka jest dobrowolna i bezinteresowna. Przystępują do niej osoby, które chcą poświęcić trochę czasu innym, zdobyć doświadczenie w pracy z drugim człowiekiem, przekuć teorię w praktykę.

Nasza działalność skupia się w dwóch filarach: praca ciągła i akcyjna. Pierwsza polega na regularnym odwiedzaniu osób wymagających wsparcia i prowadzeniu zajęć rehabilitacyjnych oraz opiekuńczych. Druga opiera się na jednorazowym udziale w imprezie charytatywnej lub sportowej.

Szczegóły działalności Wolontariatu Szkolnego, nasze akcje i szkolenia, a także naszych partnerów znajdziecie w zakładce Uczniowie/Wolontariat/ Pomagać drugiemu.

Warsztaty, szkolenia, zajęcia wyjazdowe są nieodłączną cechą funkcjonowania klasy humanistyczno-pedagogicznej. W czteroletnim cyklu planujemy cztery wyjazdy o takim charakterze.

Oprócz szkolenia wstępnego z zakresu wolontariatu, zapraszamy uczniów na 20. godzinne warsztaty wolontariackie obejmujące całość idei. Poznajemy historię i współczesność działalności filantropijnej, przedstawiamy aspekty prawne, analizujemy postawy, aktualne trendy. Ćwiczymy również konieczne w tej pracy zachowania.

Kolejne warsztaty dotyczą pomocy rówieśniczej. Kto, jak nie rówieśnik zrozumie lepiej koleżankę lub kolegę? Niestety wielu młodych ludzi popada w różne problemy. Nie mają zaufania do osób dorosłych, rodziców i szkoły. Dlatego doceniamy wpływ koleżanki, kolegi, przyjaciół i staramy się nauczyć pomagać poprzez wsparcie rówieśnicze. Oprócz zajęć teoretycznych, mówiących jak programować taką pomoc, podajemy konkretne przykłady z życia. Zajęcia prowadzą szkolni oraz pozaszkolni specjaliści z zakresu terapii, psychologii, zawodowi trenerzy. W części praktycznej uczestnicy przygotowują projekt, w którym przedstawiają swoją wizję pomocy osobie tego wymagającej.

Zakończeniem trzyletniego cyklu wolontariackiego jest szkolenie dotyczące wejścia na rynek pracy. Jest to podsumowanie całej działalności w Wolontariacie Szkolnym. Suma doświadczeń oraz uzyskanych kontaktów powoduje, że przyszły absolwent tej klasy ma ułatwioną decyzję co do dalszej edukacji i pracy. Podczas zajęć prezentujemy możliwości podjęcia pracy, wykorzystując zdobyte w szkole wiedzę i umiejętności. Uczymy szukać możliwości kontynuowania działalności już jako pracownik. Pokazujemy, jak można znaleźć stałe zajęcie w kraju i za granicą.

Ponadto:

Wszystkie warsztaty i szkolenia kończymy ewaluacją. Pomaga to poprawić i uatrakcyjnić ofertę dla Waszych następców.

Z każdego wyjazdu /oprócz integracyjnego/ przywozicie zaświadczenia lub certyfikat o ukończeniu warsztatów lub szkoleń.

Corocznie aplikujemy o fundusze unijne w konkursach organizowanych przez Gminę Miasta Toruń. Dzięki temu uczestnicy opłacają jedynie 30% faktycznych kosztów wyjazdów.

Doświadczenie w pracy pedagogicznej zdobywamy także poprzez współpracę z placówkami oświatowymi oraz pozarządowymi /Ośrodek Tęcza, Samarytanin, SP-19, Stowarzyszenie Patron, Fundacja Kosmiczna Droga do Gwiazd/. Odbywa się to poprzez wizyty, zajęcia obserwacyjne, praktyk, pomoc w przeprowadzaniu akcji i imprez.

Podobnie jak uczniowie innych klas, możecie zdobyć certyfikat pierwszej pomocy. Zajęcia odbywają się na ternie szkoły i prowadzą specjaliści.

Dodatkowe informacje na temat profilu uzyskasz od:

 Marka Bulera – nauczyciela języka angielskiego: marekblr(małpa)interia.pl

   

 Sławomira Nawotki – nauczyciela historii: nasl(małpa)tlen.pl