Aktualności

Warsztaty profilowe klasy IIa i IIe w Rudniku

W dniach 14-16 czerwca klasy Zdrowie i Uroda brały udział w warsztatach profilowych w Rudniku. Wszystkie uczestniczki po trzydniowej pracy warsztatowej zdobyły zaświadczenia ukończenia 20-godzinnego kursu p.n. „Lider Zdrowia w zakresie promowania postaw prozdrowotnych, higieny czasu wolnego i wolontariatu sportowego”. W dniu kiermaszu kosmetycznego zajęcia prowadziły również absolwentki naszego profiu - Iga Piątek i Julia Surma.

Dodatkowo 6 uczennic klasy IIe rozpoczęło część specjalistyczną kursu na Instruktora Rekreacji Ruchowej o specjalności Fitness – nowoczesne formy.

Wróć