Alerty

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS WIEDZY O ZDROWIU - 2 EDYCJA

Organizator: IX LO im. Kazimierza Jagiellończyka w Toruniu

Patronat:

Prezydent Miasta Torunia, Pan Michał Zaleski

Powiślańska Szkoła Wyższa,

Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych UMK w Toruniu,

Stowarzyszenie na Rzecz Dobrych Praktyk Obywatelskich „Patron”,

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu

Cele konkursu:

  • promowanie postaw prozdrowotnych wśród młodzieży oraz alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego,
  • promocja szkoły – IX LO im. Kazimierza Jagiellończyka w Toruniu

 

Regulamin:

Konkurs międzyszkolny przygotowany jest  przez uczniów klas o profilu prozdrowotnym i stanowi część projektu edukacyjnego w ramach warsztatów profilowych.

Adresatem Konkursu, w obu częściach, są uczniowie klas ósmych szkół podstawowych z terenu miasta Torunia oraz okolic.

Konkurs składa się z dwóch części:

Etap I – szkolny przeprowadzony na terenie szkoły, która zgłosiła swoich uczniów do udziału w konkursie (zgłoszenie na adres: ixlotorun.konkurs@interia.pl - do 20.listopada). Jest to etap indywidualny, w którym każdy uczeń samodzielnie rozwiązuje testskładający się z 60 pytań zamkniętych. Zadaniem organizatora  jest przygotowanietestu, dystrybucja go do zgłoszonych szkół, wraz z kluczem odpowiedzi (dostarczenie przez organizatora testu, klucza  i wzoru protokołu - 22. listopada w godzinach popołudniowych). Po stronie szkoły zgłoszonej leży przeprowadzenie testu, w terminie do 29. listopada, sprawdzenie go według dostarczonego do szkoły klucza, wyłonienie trzech uczniów, którzy zdobyli największą ilość punktów (na kolejnym etapie stworzą oni zespół reprezentujący szkołę), wypełnienie protokołu i dostarczenie do organizatora (dostarczenie protokołu - do 4.grudnia).

Etap II – międzyszkolny podzielony jest na dwie części. Zespół składający się z 3 osób, reprezentujących szkołę, przygotowuje prezentację na jeden z wybranych tematów i dostarcza ją do organizatora (do 4. stycznia. 2024 r). Kolejną częścią jest test zadań otwartych, który drużyna rozwiązuje wspólnie (ta część odbywa się na terenie IX LO, w II połowie stycznia 2024 r.). Dokładna data będzie podana po zweryfikowaniu protokołów.

O zwycięstwie decyduje suma punktów zdobytych za obie aktywności etapu II.

Oficjalne ogłoszenie wyników odbędzie się w dniu realizacji Etapu II (II połowa stycznia 2024 r.)

 

            Nagrody

Organizator przewiduje nagrody rzeczowe indywidualne dla uczniów tworzących zwycięskie zespoły oraz nagrody-niespodzianki dla szkoły lub klasy, z której uczniowie zdobyli trzy pierwsze premiowane miejsca w ostatecznej punktacji konkursowej. Wszystkie ufundowane przez sponsorów i patronów naszego konkursu.

Bardzo serdecznie zapraszamy w imieniu uczniów IX LO.

 

Więcej informacji u opiekunek profilu:  Regina Biegańska tel. 609047058

                                                              Agata Szymczak tel. 506155294

Wróć