Szkoła

Biblioteka

Klasa 1C była dziś na zajęciach w Książnicy Kopernikańskiej. Zobaczyliśmy faksymile (dokładne kopie) książek rękopiśmiennych i pierwszej książki drukowanej – pelplińskiego egzemplarza Biblii Gutenberga.

Wróć