Szkoła

Biblioteka

Dzięki współpracy z Fundacją Emic otrzymaliśmy dary w postaci gier i książek dla uczniów IX LO, którzy doznali zmiany miejsca zamieszkania, a język polski jest dla nich językiem obcy.Otrzymane zasoby wesprą naszych uczniów z doświadczeniem migracji w nauce języka polskiego oraz poszerzą zasób książek napisanych w języku ukraińskim do wypożyczeń z biblioteki szkolnej.

Dziękujemy serdecznie Fundacji Emic za to wsparcie oraz wszelkie działania, które przybliżają IX Kazika do otrzymania miana szkoły przyjaznej uczniom i uczennicom z doświadczeniem migracji.

Dary już zostały wprowadzone do księgozbioru biblioteki i są dostępne do wypożyczania.

 

Wróć