Szkoła

Biblioteka

Nasza szkoła znalazała się na liscie organów prowadzących z wykazem placówek zaakceptowanych do wsparcia finansowego w roku 2024 w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0." kierunek interwencji 3.2. – zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych.

Bardzo się cieszymy! smileyheart 

Oznacza to, że zrealizujemy wyznaczone we wniosku oddziałowe projekty czytelnicze i doposażymy naszą bibliotekę o brakujące wyposażenie oraz oczywiście nowości książkowe. 

Wróć