Szkoła

Biblioteka

„Ewolucja” wystawa prac Joanny Racławskiej uczennicy klasy IX Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Jagiellończyka w Toruniu

Wystawa od 15.03 do 15.04.2019 r. wernisaż 15.03.2019 godz. 15:00

Autorką wystawy jest  uzdolniona plastycznie uczennica IX LO im. Kazimierza Jagiellończyka  w Toruniu, Joanna Racławska, która od lat interesują się sztuką. Swoje zainteresowania rozwija w szkole, uczestniczy  w różnych formach doskonalenia swojego warsztatu, poza szkołą. Wyróżnia ją ogromna pasja tworzenia oraz zaangażowanie w swoją artystyczną pracę. W artystycznych wypowiedziach Joanna stosuje tradycyjne techniki plastyczne, takie jak rysunek, grafikę i malarstwo. Wśród tematów pojawiają się martwe natury, postać człowieka, elementy przyrody. Wystawa pokazuje drogę jej artystycznego rozwoju.

Joanna Racławska bierze udział w licznych konkursach plastycznych, jej prace wielokrotnie były doceniane oraz nagradzane. Jest  uczennicą klasy trzeciej IX LO w Toruniu. Po maturze zamierza studiować  na uczelni artystycznej.

Filia nr 14 z oddziałem dla dzieci ul. Łyskowskiego 29/35, 87-100 Toruń

Wróć