Szkoła

Biblioteka

1. Uczniowie w ramach konsultacji mogą korzystać z zasobów biblioteki szkolnej podczas
dyżurów 3 i 4 czerwca od godz.10:00 do 14:00 , a po 15 czerwca w każdą środę od godz. 10:00 do 14:00.

2. Uczniowie klas pierwszych i drugich proszeni są o zwrot przeczytanych książek.

3. Nie można korzystać z czytelni i komputerów. Ograniczony jest wolny dostęp do

księgozbioru.

4. Książki można wypożyczać również na wakacje.

5. Polecamy korzystanie z bibliotecznego katalogu on-line https://torun.molnet.mol.pl/ należy
pamiętać o zaznaczeniu szkoły IX LO!

6. Zamówienia można składać u bibliotekarzy poprzez dziennik elektroniczny, bądź na adres
ixlobiblioteka@gmail.com

Wróć